بستن

جستجو محصولات


دام> پودر استریل تزریقی
دام> سوسپانسیون تزریقی
دام> سوسپانسیون خوراکی


دام

تزریقی

سوسپانسیون تزریقی

آنتی بیوتیک


سولفادیازین 40%+ تری متوپریم 8%

سولفادیازین 40%+ تری متوپریم 8%

گونه هدف: دام

طریقه مصرف: تزریقی

شکل دارویی: سوسپانسیون تزریقی


ویژگی ها:

 بطری های پلی اتیلنی 250، 500 و 1000 میلی لیتری  


 

  • ترکیبی از دو آنتی بیوتیک با اثر سینرژیک و باکتری کش  
  • آنتی بیوتیکی  وسیع الطیف بر ضد باکتری های گرم مثبت، گرم منفی و بعضی از گونه های پروتوزوآ  
  • بهترین انتخاب در درمان کلیه عفونت های گوارشی و تنفسی در طیور

دسته دارویی : آنتی بیوتیک 

ترکیب: هر میلی لیتر از سوسپانسیون خوراکی حاوی 400 میلی گرم سولفادیازین(سدیم) و 80 میلی گرم تری متوپریم می باشد 

گونه هدف: طیور 

فارماکولوژی:  

در این دارو ترکیبی از اثرات ضد باکتریایی سولفونامید و تری متوپریم مشاهده می گردد. این فعالیت به اثر هم افزایی آنها در مهار متابولیسم اسید فولیک در باکتری ها و پروتوزوآها  نسبت داده می شود. سولفونامید تبدیل پارآمینو بنزوئیک اسید (PABA) به دی هیدروفولیک اسید (DFA) را مسدود می کند و تری متوپریم با مهار دی هیدروفولات ردوکتاز، مسیر تبدیل DFA به اسید تتراهیدروفولیک را مسدود می کند و بدین صورت متابولیسم و تکثیر باکتری و یا تک یاخته مختل شده و موجب مرگ آنها می گردد. سولفادیازین به تنهایی عامل باکتریواستاتیک و تری متوپریم باکتری کش است، اما هنگامی که به صورت ترکیبی استفاده می شوند، سولفونامید تقویت شده  و دارای اثر  باکتری کشی می شود.  این ترکیب دارای طیف گسترده ای از فعالیت برعلیه باکتری های گرم مثبت، باکتری های گرم منفی و برخی تک یاخته ها می باشد. سوسپانسیون سولفادیازین /تری متوپریم 48 درصد پس از مصرف بصورت خوراکی به خوبی جذب بدن می گردد و حداکثر غلظت دارویی آن در خون 1 تا 4 ساعت پس از مصرف اتفاق می افتد. دارو سریعاً توسط بافت های هدف از جمله کلیه ها و ریه جذب شده به نحوی که غلظت آن در این بافتها به بیش از غلظت خونی دارو می رسد. نیمه عمر دارو در حدود 7/1 تا 2 ساعت به طول انجامیده و در نهایت بصورت متابولیزه و مقداری نیز بدون تغییر از بدن دفع می گردد.

:موارد مصرف    

این ترکیب دارویی جهت درمان کلی باسیلوز ‌‌(Colibacillosis)، وبای طیور  (Fowl cholera)یا پاستورلوز، سالمونلوز (تیفوئید مرغان و اسهال سفید جوجه ها)،کوریزای عفونی طیور، عفونت هایی که معمولا متعاقب واکسیناسیون به وجود می آید و به طور کلی در تمام عفونت هایی که عامل آنها میکروبی باشد استفاده می شود.‌

میزان و طریقه مصرف:

500 میلی لیتر از سوسپانسیون در 2500 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5 تا 3 روز متوالی.

:موارد منع مصرف  

در مرغان تخمگذاری که تخم آنها به مصرف انسانی می رسد، استفاده نشود.

:احتیاط  

 قبل از مصرف بطری دارو بخوبی تکان داده شود.

آب حاوی دارو طی 12 ساعت مصرف شود و هیچگونه منبع آب آشامیدنی دیگری در طول درمان در اختیار طیور قرار نگیرد.

دور از دسترس و دید اطفال قرار گیرد.

زمان پرهیز از مصرف :

گوشت: 5 روز

شرایط نگهداری:

 دارو در مکان خشک و دمای 15 تا 25 درجه سانتیگراد، دور از نور و یخ زدگی نگهداری شود.

بسته بندی:

 بطری های پلی اتیلنی 250، 500 و 1000 میلی لیتری  آدرس دفتر مرکزی:

تهران،شهرک غرب،بلوار دادمان غربی ،بین ایمان و معراج ، پلاک 137

88590950-9