بستن

جستجو محصولات


دام> پودر استریل تزریقی
دام> سوسپانسیون تزریقی
دام> سوسپانسیون خوراکی


دام و طیور

خوراکی

محلول خوراکی

آنتی بیوتیک


کلیستین 2000000 واحد بین المللی

کلیستین 2000000 واحد بین المللی

گونه هدف: دام و طیور

طریقه مصرف: خوراکی

شکل دارویی: محلول خوراکی


ویژگی ها:

بطری های پلی اتیلنی 250، 500 و 1000 میلی لیتری


 

  • یک آنتی بیوتیک باکتریسیدال و پلی پپتیدی که بیشترین غلظت دارویی را در دستگاه گوارش ایجاد می کند.
  • بهترین انتخاب جهت درمان بیماری های عفونی دستگاه گوارش ناشی از گونه های سالمونلا و اشریشیاکلی.
  • ایجاد کمترین مقاومت دارویی.

دسته دارویی: آنتی بیوتیک

ترکیب:

هر میلی لیتر از محلول خوراکی حاوی2000000 واحد بین المللی کلیستین (بصورت ملح سولفات) می باشد  

گونه هدف: گوساله، بره، طیور و بوقلمون

فارماکولوژی:

کلیستین آنتی بیوتیکی پلی پپتیدی و متعلق به دسته پلی میکسین ها است. کلیستین  مانع متابولیسم اکسیداتیو باکتری می گردد، همچنین با تاثیر روی غشاء باکتری و تغییر در قابلیت نفوذپذیری آن سبب مرگ سریع باکتری می شود. کلیستین برخلاف بسیاری از آنتی بیوتیک ها که فقط در طی رشد و تکثیر باکتری عمل می کنند هم در مرحله فعالیت و هم در مرحله نهفتگی باکتری موثر است. مقاومت در برابر کلیستین به ندرت اتفاق می افتد. کلیستین به دنبال تجویز خوراکی جذب روده ای بسیار ضعیفی دارد بنابراین غلظت بالایی را در دستگاه گوارش یعنی محل هدف دارو ایجاد می کند.

موارد مصرف:

جهت درمان عفونت های دستگاه گوارش ناشی از اشریشیاکلی، هموفیلوس، سالمونلا، کمپیلوباکتر و سایر عفونت های بوجود آمده بر اثر میکرو ارگانیسم های حساس به کلیستین سولفات، در دام و طیور استفاده می شود.

میزان و طریقه مصرف:

گوساله و بره: 100000 واحد بین المللی  به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در آب آشامیدنی یا شیر مصرفی روزانه (معادل با 5/0 میلی لیتر از محلول به ازای 10 کیلوگرم وزن زنده) روزانه به مدت 5-3 روز متوالی.

اگر دارو به صورت مستقیم جهت هر دام مصرف می شود ، مقدار دز روزانه ذکر شده باید به دو بخش مساوی تقسیم شده و هر 12 ساعت یکبار تجویز گردد.

طیور و بوقلمون: 75000 واحد بین المللی کلیستین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت 3 تا 5 روز متوالی در آب آشامیدنی مصرفی روزانه (معادل 5/37 میلی لیتر از دارو به ازای هر 1000 کیلو گرم وزن گله روزانه به مدت 3 تا 5 روز متوالی یا برابر با 250 میلی لیتر از دارو در هزار لیتر آب آشامیدنی است.)

موارد منع مصرف:

در اسب خصوصا کره اسب منع مصرف دارد.

در موارد حساسیت و یا مقاومت  به کلیستین و پلی میکسین B مصرف نشود.

تداخل دارویی:

کلیستین با کاتیون های 2ظرفیتی (آهن،کلسیم،منیزیم)واسیدهای چرب غیراشباع وپلی فسفات ها اثر آنتاگونیسم دارد .

از مصرف هم زمان این دارو با آمینوگلیکوزیدها (مانند استرپتومایسین، نئومایسین و جنتامایسین) و لوامیزول خودداری گردد.

احتیاط:

تحت نظارت دامپزشک مصرف گردد.

قبل از درمان اندازه گیری وزن دام و یا طیور تحت درمان و مقدار متوسط آب مصرفی روزانه جهت محاسبه دقیق دارو ضروری می باشد.

قبل از ریختن دارو به داخل دهان دام، ابتدا دارو با مقداری آب باید رقیق شود (دو برابر حجم دارو).

محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا 24 ساعت باید مصرف شودو شیر حاوی دارو تنها 3 ساعت قابلیت استفاده دارد.

دور از دسترس و دید اطفال قرار گیرد.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت و احشاء: گوساله و بره: یک روز

گوشت و احشاء: طیور و بوقلمون: یک روز

تخم مرغ: ندارد

شرایط نگهداری:

دارو در مکان خشک و دمای 15 تا 25 درجه سانتیگراد، دور از نور و یخ زدگی نگهداری شود.

بسته بندی:

بطری های پلی اتیلنی 250، 500 و 1000 میلی لیتری

 آدرس دفتر مرکزی:

تهران،شهرک غرب،بلوار دادمان غربی ،بین ایمان و معراج ، پلاک 137

88590950-9