بستن

جستجو محصولات


دام> پودر استریل تزریقی
دام> سوسپانسیون تزریقی
دام> سوسپانسیون خوراکی


دام

تزریقی

محلول تزریقی

ضد انگل


آیورمکتین0/5% + کلوزانتل 12/5%

-

آیورمکتین0/5% + کلوزانتل 12/5%

گونه هدف: دام

طریقه مصرف: تزریقی

شکل دارویی: محلول تزریقی


ویژگی ها:

  • ویال­های مولتی دز 20، 50 و 100 میلی لیتری قهوه ای همراه با فلیپ­کپ.
  • هر میلی لیتر حاوی 5 میلی گرم آیورمکتین و 125 میلی­ گرم کلوزانتل (به ­صورت ملح سدیم دی ­هیدرات) می­باشد.

ترکیب دارو:

هر میلی لیتر حاوی 5 میلی گرم آیورمکتین و 125 میلی­ گرم کلوزانتل (به­ صورت ملح سدیم دی­ هیدرات) می­باشد.

فارماکولوژی دارو:

آیورمکتین از داروهای پرمصرف و مؤثر بر روی انگل­های داخلی و خارجی بدن دام و جزو گابا (GABA) آگونیست­ها (که یک نوع نوروترنسمیتر) مهاری می­باشند دسته بندی می گردد. این دارو بعد از تزریق و جذب، با اتصال به گیرنده­های اختصاصی خود در بدن انگل باعث افزایش نفوذ پذیری غشای سلول به یونهای کلر شده و نیز باعث تسهیل ورود این یونها به داخل سلول و تشدید پتانسیل استراحت در سلولهای عضلانی می­گردد و بدینوسیله چه در مرحله انگل بالغ و چه در مرحله لاروی انگل، تأثیر خود را گذاشته و باعث فلجی و مرگ انگل می گردد. آیورمکتین بعد از تزریق دارای جذب و انتشار مناسب در اکثر بافتهای بدن دام می باشد ولی به مایع مغزی- نخاعی (CSF) نمی تواند نفوذ نماید. متابولیسم دارو در کبد و به ­صورت اکسیداتیو انجام شده و تا 98% از طریق مدفوع و مابقی به ­وسیله فیلتراسیون کلیوی دفع می گردد. آیورمکتین بر روی ترماتودها (کرم های کبد) و سستودها (کرم های نواری) به ­­دلیل عدم وجود گابا در بدن آنها مؤثر نمی باشد.

کلوزانتل داروی ضد انگل از گروه سالیسیلانیلاید (سالیل آنالاید) می­باشد که از طریق نفوذ به سلول­ها به­ خصوص میتوکندری­های سلول انگل در متابولیسم انرژی سلول انگل دخالت نموده، مانع از باند شدن زنجیره­های انتقال انرژی و فسفوریلاسیون مورد نیاز شده و بدین صورت با کاهش تولید ATP در سلول و اختلال در چرخه گلیکولیز سلولی مرگ انگل را باعث می­گردد.

موارد مصرف:

این داروی ضد انگل وسیع الطیف ترکیبی، با توجه به مکانیسم اثر متفاوت هر جزء فعال دارو می تواند در درمان آلودگی های ترماتودی (فلوک)، نماتودی (کرم های گرد گوارشی، کرمهای گرد ریوی و کرم های چشم) و انواع بند پایان از جمله انواع کنه ها، شپش، جرب و لارو مگس در نشخوارکنندگان بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار گیرد.

برخی از انگلهای مهم و مورد هدف دارو به شرح ذیل می باشند:

کرمهای گرد گوارشی مانند استرتاژیا، همونکوس، تریکوسترونژیلوس، کوپریا، ازوفاگوستوموم،  نماتودیروس، استرونژیلوس، بونوستوموم،  توکسوکارا و گونه­های تریشیوریس.

ترماتودها (فلوک) مانند فاسیولاها، کرم­های چشم مانند تلازیا، کرم های ریوی مانند گونه­ های دیکتیوکولوس .

نوزاد و لارومگس مانند هایپودرما بویس و استروس اویس و انواع کنه ها و جرب­ها از جمله هیپودرما، لینوگناتوس، هماتوپینوس و پسوروپتس.

مقدار و روش مصرف در دام هدف:

در گاو و گوسفند: 1 میلی لیتر به ­ازای هر 25 کیلو گرم وزن بدن دام (معادل 200 میکرو گرم آیورمکتین به­ ازای هر کیلو گرم وزن بدن و 5 میلی­ گرم کلوزانتل به ­ازای هر کیلو گرم وزن بدن) که به­ صورت زیرجلدی تجویز و تزریق می­گردد.

احتیاطات، عوارض جانبی و منع مصرف:

مصرف این دارو به ­صورت تزریق عضلانی و یا داخل وریدی مجاز نمی­باشد.

متعاقب تزریق زیرجلدی ممکن است تـورم گذرایی تا 48 ساعت در موضع تزریق ایجاد گردد که در مدت 7 تا 14 روز مرتفـع می گردد و نیاز به درمان ندارد.

دارو در دیگر دامهای غیر هدف شاید تحمل نگردد و عوارض جانبی شدیدی ایجاد نماید.

بیش از 10 میلی ­لیتر در یک موضع تزریق نگردد.

مصرف همزمان این دارو با داروهای گابا آگونیست و همچنین داروهای کلرینه و حاوی فسفر آلی نباید مصرف گردد.

مصرف دارو بدون تجویز و دستور دامپزشک و بیش از مقدار تجویز شده ممنوع می باشد.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت گاو: تا 49 روز پس از آخرین تزریق

گوشت گوسفند: تا 28 روز پس از آخرین تزریق

دارو در دام هایی که شیرشان به مصرف انسان می رسد توصیه نمی­شود .

شرایط نگهداری:

دارو در مکان خشک و دمای 15 تا 25 درجه سانتیگراد، دور از نور و یخ زدگی نگهداری شود.

مدت زمان مصرف: درج شده بر روی لیبل

بسته بندی:

ویال­های مولتی دز 20، 50 و 100 میلی لیتری قهوه ای همراه با فلیپ­کپ.آدرس دفتر مرکزی:

تهران،شهرک غرب،بلوار دادمان غربی ،بین ایمان و معراج ، پلاک 137

88590950-9