بستن

جستجو محصولات


دام> پودر استریل تزریقی
دام> سوسپانسیون تزریقی
دام> سوسپانسیون خوراکی


دام

خوراکی

سوسپانسیون خوراکی

ضد انگل


كلوزانتل + مبندازول

-

كلوزانتل + مبندازول

گونه هدف: دام

طریقه مصرف: خوراکی

شکل دارویی: سوسپانسیون خوراکی


ویژگی ها:

  • بطری های پلي ­اتيلنی نيم و يك ليتری
  • هر ميلی ليتر سوسپانسيون حاو  75 ميلی گرم مبندازول فعال و 50 ميلی گرم كلوزانتل فعال مي‌باشد.

تركيب:

هر ميلی ليتر سوسپانسيون حاو  75 ميلی گرم مبندازول فعال و 50 ميلی گرم كلوزانتل فعال مي‌باشد.

فارماكولوژی:  

اين دارو تركيبی است از مبندازول و كلوزانتل كه بر روی انواع ترماتودها، نماتودها، سستودها و مراحل لاروی بعضی از بند پايان مؤثر مي‌باشد. كلوزانتل از مشتقات ساليسيلانيليد مي‌باشد. كلوزانتل يك ضد انگل وسيع الطيف مؤثر بر انواع گونه‌های انگلی از جمله ترماتودها، نماتودها و آرتروپودها مي‌باشد، خاصيت آنتي ­ترماتودی كلوزانتل بيشتر در كرم‌های كبدی مشهود است و خاصيت آنتي ­نماتودی و آنتي ­آرتروپدی آن بيشتر عليه گونه‌های انگلي موجود در خون و يا پلاسما مي‌باشد.

اين ضد انگل جهت درمان و يا پيشگيری بيماری های انگلی در گوسفند و گاو مورد مصرف قرار مي‌گيرد.

مبندازول نيز يك ضد انگل مؤثر بر سستودها مي‌باشد. اين دارو با دژنره كردن ميكروتوبول سيتوپلاسمی انگل، به­ صورت انتخابی و غير قابل برگشت جذب گلوكز را در انگل‌های روده‌ای (بالغ و لارو) بلوك مي‌نمايد و در نتیجه با كاهش ذخيره گليكوژن در انگل و كاهش ATP مورد نياز جهت زندگی و توليد مثل به تدريج باعث مرگ انگل مي‌گردد.

مبندازول بر ميزان غلظت سرمی گلوكز ميزبان تأثيری ندارد.

موارد مصرف:

اين سوسپانسيون جهت پيشگيری و درمان بيماری های انگلی ناشی از  موارد ذيل استفاده مي‌شود.

نماتودها:

كرم‌های ريوی:  ديكتيوكالوس فيلاريا

كرم‌های معدی:  همونكوس كونتورتوس (مقاوم به بنزی ميدازول)، استرتاژيا، تريكوسترونژيلوس آگسه‌ای.

كرم‌های روده ای: تريكوسترونژيلوس، نماتوديروس، كوپريا، استرونژيلوئيدس پاپيلوزوس، بنوستوموم، گايگريا پاكسيليس، گونه‌های ازوفاگوستوموم، شابرتيا اوينا، تريكوريس اويس.

ترماتودها:  فاسيولا هپاتيكا، فاسيولا ژيگانتيكا

سستودها:  مونيزيا اكسپانزا، آوتيلينا سنتري پونكتاتا.

آرتروپودها:  استروس اوويس.

مقدار و نحوه مصرف:

اين دارو با در نچرو به ميزان 1 ميلي‌ليتر از محصول به­ ازای هر 5 كيلوگرم وزن بدن تجويز گردد.

 (15 ميلی گرم مبندازول و 10 ميلی گرم كلوزانتل به ­ازای هر كيلوگرم وزن بدن)

موارد منع مصرف:

مصرف همزمان اين دارو با حشره‌كش‌های حاوی كلراين مجاز نمي‌باشد.

زمان پرهيز از مصرف:

تا 28 روز قبل از كشتار بايد مصرف دارو قطع گردد.

احتياط:  

قبل از مصرف بطری را خوب تكان دهيد.

دارو طبق نظر دامپزشك تجويز گردد.

 تجويز دارو در دوران آبستنی و طول دوره جفت‌گيری مجاز مي‌باشد.

تجويز دارو فقط با دز توصيه شده و نه بيشتر توصيه مي‌گردد.

از تماس دارو با چشم و پوست خودداری گردد و در صورت آلوده شدن سريعاً با آب شستشو دهيد.

 دارو دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

شرايط نگهداری:

دارو در مكان خشك و دمای 15 تا 25 درجه سانتيگراد، دور از نور و يخ زدگی نگهداری شود.

بسته‌بندی:  

بطری های پلي ­اتيلنی نيم و يك ليتریآدرس دفتر مرکزی:

تهران،شهرک غرب،بلوار دادمان غربی ،بین ایمان و معراج ، پلاک 137

88590950-9