بستن

جستجو محصولات


دام> پودر استریل تزریقی
دام> سوسپانسیون تزریقی
دام> سوسپانسیون خوراکی


دام

تزریقی

سوسپانسیون تزریقی

آنتی بیوتیک


پنی سيلين جی پروكائين + دی هيدرواسترپتومايسين  (25 + 20)

پن استروفان (25+20)

پنی سيلين جی پروكائين + دی هيدرواسترپتومايسين (25 + 20)

گونه هدف: دام

طریقه مصرف: تزریقی

شکل دارویی: سوسپانسیون تزریقی


ویژگی ها:

  • ويال‌های شيشه‌ای  50 و 100 ميلی ليتری قهوه ای همراه با فليپ­كپ
  • هر ميلی ليتر از محصول حاوی :
  • پني ­سيلين جی پروكائين     000 /200  واحد بين‌المللی
  • دی­ هيدرواسترپتومايسين                  250         ميلی­ گرم

 


تركيب:

هر ميلی ليتر از محصول حاوی :

پني ­سيلين جی پروكائين    000 /200   واحد بين‌المللی

دی هيدرواسترپتومايسين            250                ميلی ­گرم

فارماكولوژی:  

پني ­سيلين‌ها از آنتی ­بيوتيك‌های بتالاكتام مي‌باشند كه با دخالت در فعاليت آنزيم ترانس پپتيداز، استحكام ديواره سلولي باكتری های حساس به پنی سيلين را از بين برده و اثر باكتری وسايدی خود را به این شكل ظاهر می سازند.

دی­ هيدرواسترپتومايسين از خانواده آمينوگليكوزيدها با اثر بر روی تحت واحد S30 ريبوزوم باكتری از سنتز پروتئين باكتری جلوگيری نموده و اين آنتی ­بيوتيك نيز اثرباكتريوسايدی خود را به این شكل ظاهر می سازد.

از آنجایی ­كه مهار تشكيل پپتيدوگليكان در ديواره سلولی باكتری منجر به نفوذ بهتر دی­ هيدرواسترپتومايسين می گردد لذا تركيب پنی سيلين با آمينوگليكوزيدها مانند دی­ هيدرواسترپتومايسين باعث اثر سينرژيستيك گشته و اثر باكتريوسايدی آن را افزايش می دهد. اندازه كوچك مولكول پنی سيلين نيز باعث نفوذ بهتر دی هيدرواسترپتومايسين به عمق ديواره سلولی و افزايش پتانسی آن مي‌شود.

طيف وسيعی از باكتری ها از جمله باكتری های گرم مثبت، گرم منفی و انواع اسپيروكت‌ها به اين آنتی ­بيوتيك حساسند.

حداكثر فعاليت آنتی باكتريال پنی سيلين در طول زمان تكثير باكتری ها مي‌باشد.

اين دارو پس از تزريق عضلانی جذب گشته و بطور گسترده‌ای در سرتاسر بافت‌های بدن و مايعات بدن منتشر مي‌گردد.

قسمت اعظم دارو بدون تغيير شكل از طريق ادرار دفع مي‌گردد.

موارد مصرف:

اين محصول جهت درمان عفونت‌های باكتريايی ناشی از ميكروارگانيسم‌های حساس به پنی سيلين و يا دی هيدرواسترپتومايسين در گاو، گوسفند و اسب استفاده می شود.

از جمله عفونت‌های باكتريايی تنفسی مانند پنومونی، آتروفيك رينيت، ليستريوزيس، مننژيت، سپتی سمی و انتريت ناشی از:

Arcanobacterium pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, klebsiella pneumoniae, Listeria spp., Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., and Salmonella spp.

و تركيب اين دو آنتی­ بيوتيك جهت درمان عفونت‌های توأمان ناشی از باكتری های گرم مثبت و منفی به ­كار مي‌رود.

ميزان و نحوه مصرف:

دز توصيه شده برای گاو، گوسفند و اسب روزانه 8 ميلی گرم پنی سيلين جی پروكائين و 10 ميلی گرم دی­ هيدرواسترپتومايسين سولفات به ازای هر كيلوگرم وزن بدن و يا 1 ميلی ليتر از اين محصول به ­ازای هر 25 كيلوگرم وزن بدن به­ مدت 3 تا 5 روز می باشد.

حداكثر مقدار تزريق در هر عضله 15 ميلی ليتر برای اسب و 6 ميلی ليتر برای گاو و 3 ميلی ليتر برای گوسفند می باشد.

نحوه تزريق:

1- ويال تا دمای اتاق گرم گردد و قبل از تزريق تكان داده شود تا به شكل سوسپانسيون يكنواخت درآيد.

2- رابراستاپر با يك دستمال آغشته به الكل 70 درجه تميز گردد.

3- مقداری از هوای داخل سرنگ به داخل ويال تزريق گردد تا سوسپانسيون به راحتی وارد سرنگ شود.

4- پس از پر شدن سرنگ، از خالی بودن سوزن سرنگ اطمينان حاصل گردد بدين ترتيب كه پيستون سرنگ به عقب كشيده شود تا حباب هوا  در سرنگ ظاهر گردد، سپس سوزن را از سرنگ جدا نمائيد.

5- سوزن را عميقاً داخل عضله وارد نمائيد و پس از آن سرنگ را به سوزن وصل نموده و كمي پيستون سرنگ را به عقب بكشيد در صورت مشاهده خون سرنگ را بيرون آورده و سوزن را جابجا نمائيد.

6- به آرامي تزريق نمائيد و محل تزريق را ماساژ ندهيد.

زمان پرهيز از مصرف:

شير گوسفند: در طول درمان، شير گوسفند مورد مصرف انسان قرار نگيرد.

گوشت گوسفند: 31 روز

شيرگاو: 60 ساعت

گوشت گاو: 23 روز

احتياط:  

در صورت وجود حساسيت به پنی­ سيلين‌ها درمان با اين دارو توصيه نمي‌گردد و در صورت بروز عوارض شديد آلرژيك تزريق اپي­نفرين يا آنتی ­هيستامين توصيه مي‌شود.

پس از مصرف محتوای دارو تا 28 روز قابل مصرف می باشد.

قبل از مصرف به­ خوبی تکان دهید تا سوسپانسیون یکنواخت تشکیل گردد.

شرايط نگهداری:

اين دارو در مكانی خشك و در دمای 15 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از نور و يخ زدگی نگهداری مي‌گردد.

در مناطق گرمسیر توصیه میشود دارو در مکانی خنک و یا در یخچال نگهداری گردد.

  بسته‌بندی:

ويال‌های شيشه‌ای 50 و 100 ميلی ليتری قهوه ای همراه با فليپ­كپآدرس دفتر مرکزی:

تهران،شهرک غرب،بلوار دادمان غربی ،بین ایمان و معراج ، پلاک 137

88590950-9