بستن

جستجو محصولات


دام> پودر استریل تزریقی
دام> سوسپانسیون تزریقی
دام> سوسپانسیون خوراکی


دام

تزریقی

پودر استریل تزریقی

آنتی بیوتیک


دی هيدرواسترپتومايسين  1  گرمي

استرپتوفان 1

دی هيدرواسترپتومايسين 1 گرمي

گونه هدف: دام

طریقه مصرف: تزریقی

شکل دارویی: پودر استریل تزریقی


ویژگی ها:

  •  بسته‌بندی: اين دارو بصورت پودر استريل در ويال‌های 20 ميلی ليتری با فليپ­كپ عرضه می گردد.
  • دی­ هيدرواسترپتومايسين 1 گرم

 


● تركيب:

هر ويال از دارو حاوی:

دی­ هيدرواسترپتومايسين 1 گرم

فارماكولوژی:  

دی­ هيدرواسترپتومايسين يك آنتی ­بيوتيك از خانواده آمينوگليكوزيدها می باشد كه اثر باكتريوسايدی خود را با اثر بر روی تحت واحد S30 ريبوزوم باكتری و مهار سنتز پروتئين آن اعمال می نمايد و عمدتاً بر روی باكتری های گرم منفی مؤثر است.

اين دارو پس از تزريق عضلانی سريعاً جذب شده و در مدت يك ساعت حداكثر غلظت خونی خود را نشان می دهد. و پس از تزريق به سرعت در سرتاسر بدن توزيع مي‌گردد و در مايع خارج سلولی نيز به مقدار كافی وجود دارد.

دفع اين دارو از طريق ادرار می باشد و در صورت وجود نارسايی كليوی، دفع آن كاهش مي‌يابد.

موارد مصرف:

اين دارو در درمان عفونت‌های موضعی و عمومی مانند پنومونی، عفونت‌های ادراری و گوارشی، عفونت‌های پوستی، استئوآرتريت، جراحت‌ها، لپتوسپيروزيس و اكتينومايكوزيس استفاده مي‌گردد.

ميزان و روش مصرف:

اين پودر استريل با افزودن 10 ميلی ليتر آب مقطر استريل به صورت محلول آماده تزريق عضلانی درآمده و با مقادير زير قابل تجويز می باشد:

10 ميلی گرم به ­ازای هر كيلوگرم وزن بدن 2 تا 3 بار در روز به مدت 3 تا 5 روز

عوارض جانبی:

از مصرف بيش از اندازه دارو خودداری گردد زيرا مقادير توكسيك اين دارو باعث صدمه به كليه‌ها می گردد.

احتمال بروز واكنش‌های آلرژيك به اين دارو وجود دارد.

همانند ساير داروهای آمينوگليكوزيد امكان ايجاد عوارض اتوتوكسيسيتی وجود دارد.

موارد منع مصرف:

در موارد وجود علائم آلرژيك به اين دارو تجويز اين دارو مجاز نمی باشد.

از تزريق وريدی و زيرجلدی دارو خودداری گردد.

در دام‌هايی با نارسايی كليوی و كبدی مصرف آن توصيه نمی شود.

در دام‌های دچار شوك و يا نارسايی شديد قلبی توصيه نمی گردد.

تداخل دارويی:

استفاده همزمان دی هيدرواسترپتومايسين و فوروزمايد به ­علت تشديد اثرات اتوتوكسيسيتی و نفروتوكسيسيتی آن توصيه نمی گردد.

استفاده همزمان آن با داروهايی كه موجب ايجاد شوك يا نارسايی شديد قلبی گردد، توصيه نمی شود.

از مصرف همزمان اين دارو با ساير داروهای آمينوگليكوزيد به­ علت تشديد اثرات سمی دارو خودداری گردد.

احتياط:  

جهت اطمينان از عدم وجود آلرژی و علائم ازدیاد حساسیت، پس از اولين مصرف، دام حداقل نیم ساعت تحت نظر دامپزشك باشد.

از تجويز دارو بيش از دز مصرفی خودداری گردد.

امكان درد زودگذر در محل تزريق وجود دارد.

زمان پرهيز از مصرف:

گوشت: 30 روز پس از آخرين درمان

شير: 2 روز پس از آخرين درمان

شرايط نگهداری:

در مكان خشك، دمای 15 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از نور مستقيم آفتاب و رطوبت نگهداری گردد.

بسته‌بندی: اين دارو بصورت پودر استريل در ويال‌های 20 ميلي‌ليتری با فليپ­كپ عرضه می گردد.آدرس دفتر مرکزی:

تهران،شهرک غرب،بلوار دادمان غربی ،بین ایمان و معراج ، پلاک 137

88590950-9