بستن

جستجو محصولات


دام> پودر استریل تزریقی
دام> سوسپانسیون تزریقی
دام> سوسپانسیون خوراکی


دام

تزریقی

پودر استریل تزریقی

آنتی بیوتیک


پنی سيلين جی پروكائين 2 ميليون واحد + كانامايسين 2 گرم (2+2)

پن کاناسین (2+2)

پنی سيلين جی پروكائين 2 ميليون واحد + كانامايسين 2 گرم (2+2)

گونه هدف: دام

طریقه مصرف: تزریقی

شکل دارویی: پودر استریل تزریقی


ویژگی ها:

  •  بسته‌بندی: اين دارو به­ صورت پودر استريل در ويال‌های 20 ميلی ليتری با فليپ­كپ عرضه مي‌گردد.
  • پني ­سيلين جی پروكائين 2 ميليون واحد
  • كانامايسين (ملح سولفات) 2 گرم

 


 

تركيب:

هر ويال از دارو حاوی:

پنی ­سيلين جی پروكائين 2 ميليون واحد

كانامايسين (ملح سولفات) 2 گرم

فارماكولوژی:  

اين دارو تركيبی است از پنی سيلين جی پروكائين از خانواده پنی­ سيلين‌ها و كانامايسين از خانواده آمينوگليكوزيدها كه باعث اثر اين دارو بر طيف وسيعي از ميكروارگانيسم‌ها مي‌شود.

پنی ­سيلين‌ها از آنتی ­بيوتيك‌های بتالاكتام مي‌باشند كه با دخالت در فعاليت آنزيم ترانس پپتيداز، استحكام ديواره سلولی باكتری های حساس به پني‌سيلين را از بين برده و اثر باكتريوسايدی خود را به اين شكل ظاهر مي‌سازد.

طيف اثر اين آنتی­ بيوتيك بر باكتری های گرم منفی، انواع اسپيروكت‌ها و عمدتاً گرم مثبت به اثبات رسيده است.

كانامايسين يك آنتی ­بيوتيك از خانواده آمينوگليكوزيدها مي‌باشد كه خاصيت باكتريوسايدی خود را با اثر بر تحت واحد S30 ريبوزوم باكتری و اختلال در سنتز پروتئين سلول باكتری اعمال می نمايد و عمدتاً بر باكتری های گرم منفي مؤثر است.

 از آنجایی­ كه مهار تشكيل پپتيدوگليكان در ديواره سلولی باكتری منجر به نفوذ بهتر كانامايسين می گردد لذا تركيب پنی سيلين با آمينوگليكوزيدها مانند كانامايسين باعث اثر سينرژيستيك گشته و اثر باكتريوسايدی آن را افزايش می دهد. اندازه كوچك مولكول پنی سيلين نيز باعث نفوذ بهتر كانامايسين  به عمق ديواره سلولی و افزايش پتانسی آن مي‌شود.

پنی ­سيلين پس از تزريق عضلانی جذب شده و در اكثر بافت‌ها و مايعات بدن انتشار می يابد و عمدتاً بدون تغيير و از راه ادرار دفع مي‌گردد.

كانامايسين نيز پس از تزريق عضلانی، جذب شده و در تمامي بافت‌ها و مايعات بدن توزيع می گردد و حداكثر غلظت سرمی آن حدوداً يك ساعت پس از تزريق ايجاد مي‌گردد و نيمه عمر آن 58 دقيقه مي‌باشد. تجمع بيشتر دارو در كبد و كليه اتفاق مي‌افتد و دفع عمده آن نيز از طريق ادرار مي‌باشد.

موارد مصرف:

جهت درمان عفونت‌های باكتريايی ايجاد شده توسط ميكرو ارگانيسم‌های حساس به پني‌سيلين و كانامايسين مانند عفونت‌های ريويی، ادراری – تناسلی، عفونت‌های تنفسی، پوستی، گنديدگی سم، شاربن، اكتينومايكوزيس، لپتوسپيروزيس، اكتينوباسيلوزيس، ورم ناف، انتريت، جلوگيريی از عفونت‌های بعد از جراحی، اندوكارديت تحت حاد، مننژيت و غيره استفاده مي‌شود.

ميزان و روش مصرف:

اين دارو با افزودن 10 ميلي‌ليتر آب مقطر استريل، به شكل سوسپانسيون درآمده و قابل تزريق عضلانی می باشد.

اسب و گاو: 3000 تا 10000 واحد بين‌المللی پنی سيلين جی و 3 تا 10 ميلی گرم كانامايسين به ­ازای هر كيلوگرم وزن بدن هر 24 ساعت يك­بار

گوسفند و بز: 5000 تا 10000 واحد بين‌المللی پنی سيلين جی و 5 تا 10 ميلی گرم كانامايسين به­ ازای هر كيلوگرم وزن بدن هر 24 ساعت يك­بار

سگ و گربه: 10000 تا 20000 واحد بين‌المللی پنی سيلين جي و 10 تا 20 ميلی گرم كانامايسين به ­ازای هر كيلوگرم وزن بدن هر 24 ساعت يك­بار

عوارض جانبی:

 در دزهای بالا امكان ايجاد تحريك و درد گذرا در محل تزريق مشاهده می گردد. امكان بروز واكنش‌های آلرژيك مانند تب، واكنش‌های پوستی، تنفس‌های صدا دار، ريزش بزاق و ادم وجود دارد. از مصرف بيش از اندازه دارو خودداری گردد زيرا مقادير توكسيك اين دارو باعث صدمه به كليه‌ها می گردد. همانند ساير داروهای آمينوگليكوزيد امكان ايجاد عوارض اتوتوكسيسيتی وجود دارد.

  موارد منع مصرف:

در دام‌هايی كه دارای نارسايی كليوی و كبدی هستند تجويز اين دارو توصيه نمي‌گردد.

تزريق داخل وريدی و زيرجلدی مجاز نمي‌باشد.

این دارودر دام‌هايی با امکان بروز واكنش‌های آنافيلاكتيك و حساسيتی، منع مصرف دارد.

در دام‌هايی كه احتمال بروز ضعف عضلانی به دليل بلوكه شدن اعصاب ماهيچه وجود دارد تجويز اين دارو توصيه نمي‌گردد.

 تداخل دارويی:

مصرف همزمان اين دارو با داروهای اتوتوكسيك و يا داروهای نفروتوكسيك و يا آنتی­ بيوتيك‌هايی كه اثر مهار كننده عصبي – عضلانی دارند، توصيه نمي‌گردد.

استفاده همزمان با فوروزمايد، اثرات اتوتوكسيسيتی كانامايسين را افزايش مي‌دهد و سبب اختلال در عملكرد كليه مي‌گردد.

احتياط:  

در هنگام بروز واكنش‌های آلرژيك بلافاصله دام با داروهايی اپی­ نفرين و آنتی ­هيستامين درمان گردد.

جهت اطمينان از عدم ايجاد واكنش‌های آلرژيك پس از اولين مصرف، حيوان درمان شده، تحت نظر دامپزشك قرار گيرد.

كانامايسين اثر داروهای بلوك‌كننده عصبی – عضلانی و بی هوش‌كننده‌ها را افزايش مي‌دهد لذا در دام‌هايی كه اين دارو را دريافت كرده‌اند بايد با احتياط مصرف شود.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمائيد.

زمان پرهيز از مصرف:

گوشت: 10 روز پس از آخرين درمان

شير: 2 روز پس از آخرين درمان

شرايط نگهداری:

در مكان خشك، در دمای 15 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از نور مستقيم آفتاب و رطوبت نگهداری گردد.

بسته‌بندی: اين دارو به ­صورت پودر استريل در ويال‌های 20 ميلي‌ليتری با فليپ­كپ عرضه مي‌گردد.آدرس دفتر مرکزی:

تهران،شهرک غرب،بلوار دادمان غربی ،بین ایمان و معراج ، پلاک 137

88590950-9