بستن

جستجو محصولات


دام> پودر استریل تزریقی
دام> سوسپانسیون تزریقی
دام> سوسپانسیون خوراکی


دام

تزریقی

پودر استریل تزریقی

آنتی بیوتیک


پنی سيلين جی بنزاتين + پنی سيلين جی پروكائين + پنی سيلين جی پتاسيم (1+1+2)

پن تری فورت (1+1+2)

پنی سيلين جی بنزاتين + پنی سيلين جی پروكائين + پنی سيلين جی پتاسيم (1+1+2)

گونه هدف: دام

طریقه مصرف: تزریقی

شکل دارویی: پودر استریل تزریقی


ویژگی ها:

  • اين دارو به ­صورت پودر استريل در ويال‌های 20 ميلی ليتری با فليپ­كپ عرضه می گردد.
  • پنی ­سيلين جی بنزاتين    2 ميليون واحد
  • پنی ­سيلين جی پروكائين 1 ميليون واحد
  • پنی­ سيلين جی پتاسيم    1 ميليون واحد

● تركيب:

هر ويال از دارو حاوی:

پنی ­سيلين جی بنزاتين         2 ميليون واحد

پنی ­سيلين جی پروكائين       1 ميليون واحد

پنی ­سيلين جی پتاسيم         1 ميليون واحد

فارماكولوژی:  

پنی ­سيلين‌ها از آنتی ­بيوتيك‌های بتالاكتام مي‌باشند كه با دخالت در فعاليت آنزيم ترانس پپتيداز، استحكام ديواره سلولي باكتری های حساس به پني­ سيلين‌ها را از بين برده و اثر باكتری وسايدی خود را به اين شكل ظاهر مي‌سازند.

طيف وسيعی از باكتری ها از جمله باكتری های گرم مثبت، گرم منفي و انواع اسپيروكت‌ها به اين آنتی ­بيوتيك حساسند.

اين دارو حاوی سه آنتی ­بيوتيك پنی سيلين جی بنزاتين، پنی سيلين جی پروكائين و پنی سيلين جي پتاسيم مي‌باشد. حضور پنی سيلين جی بنزاتين باعث طولانی اثر شدن اين دارو می گردد زيرا اين مشتق پنی سيلين به تدريج در داخل عضله تزريق شده هيدروليز شده و همين خاصيت آن باعث طولانی اثر شدن آن می گردد.

پنی سيلين جي پتاسيم پس از تزريق سريعاً وارد خون شده و باعث افزايش غلظت خونی دارو پس از تزريق می گردد و دراين بين پنی سيلين جی پروكائين از مشتقات بنزيل پنی سيلين با طيف اثر زمانی متوسط مي‌باشد. پس از تزريق عضلانی اين داروی تركيبی پس از 15 تا 30 دقيقه پنی سيلين جی پتاسيم به حداكثر غلظت پلاسمايی خود مي‌رسد و پس از آن پنی سيلين جی پروكائين و نهایتاً پنی سيلين جيی بنزاتين به حداكثر غلظت پلاسمايی مي‌رسند كه پنی سيلين جي بنزاتين نقش پنی سيلين طولانی اثر را به ­عهده خواهد داشت.

موارد مصرف:

در درمان بيماری های ناشی از باكتری های حساس به پنی سيلين و عفونت‌هايی باكتريايی ناشی از استافيلوكوكوس، استرپتوكوكوس، كورينه باكتريوم پيوژنز، گونه‌هاي مختلف كلستريديوم، اكتينومايسس بويس، باسيلوس آنتراسيس، گونه‌های مختلف نوكارديا، پاستورلا و غيره تجويز مي‌گردد.

ميزان و روش مصرف:

اين محصول با افزودن 10 ميلی ليتر آب مقطر استريل به شكل سوسپانسيون درآمده و قابل تزريق عضلانی مي‌باشد.

گاو، گوسفند، بز: 10000 تا 50000  واحد بين‌المللی  به­ ازای هر كيلوگرم وزن بدن

اسب: 10000 تا 50000 واحد  بين‌المللی به ­ازای هر كيلوگرم وزن بدن

سگ و گربه: 20000 تا 50000 واحد بين‌المللی به ­ازای هر كيلوگرم وزن بدن

عوارض جانبی:

در هنگام بروز واكنش‌هايی آلرژيكی مانند تنفس صدا دار، ريزش بزاق، ادم پوست ناحيه صورت و پرينه ادامه درمان متوقف گردد.

تداخل دارويی:

 مصرف همزمان آن با دارو‌هايی چون فلورفنيكل، گروه تتراسايكلين‌ها و فنيل بوتازون توصيه نمي‌گردد.

موارد منع مصرف:

تزريق وريديی و زيرجلدی دارو توصيه نمي‌گردد.

در موارد وجود حساسيت و آلرژی به خانواده پنی ­سيلين‌ها، تجويز دارو مجاز نمي‌باشد.

احتياط:  

در هنگام بروز واكنش‌های آنافيلاكتيك و آلرژی به خانواده پنی­ سيلين‌ها بلافاصله دام با داروهايی اپي­نفرين و آنتی­ هيستامين درمان گردد.

زمان پرهيز از مصرف:

گوشت: 10 روز پس از آخرين درمان

شير: 3 روز پس از آخرين درمان

شرايط نگهداری:

در مكان خشك، در دمای 15 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از نور مستقيم آفتاب و رطوبت نگهداری گردد.

بسته‌بندی:

اين دارو به ­صورت پودر استريل در ويال‌های 20 ميلی ليتری با فليپ­كپ عرضه می گردد.آدرس دفتر مرکزی:

تهران،شهرک غرب،بلوار دادمان غربی ،بین ایمان و معراج ، پلاک 137

88590950-9