بستن

جستجو محصولات


دام> پودر استریل تزریقی
دام> سوسپانسیون تزریقی
دام> سوسپانسیون خوراکی


دام

تزریقی

پودر استریل تزریقی

آنتی بیوتیک


پنی سيلين جی پروكائين 1 ميليون واحد

پن پروكائين 1

پنی سيلين جی پروكائين 1 ميليون واحد

گونه هدف: دام

طریقه مصرف: تزریقی

شکل دارویی: پودر استریل تزریقی


ویژگی ها:

  • بسته‌بندی: اين دارو به­ صورت پودر استريل در ويال‌های 20 ميلي‌ليتری با فليپ­كپ عرضه مي‌گردد.
  • پنی ­سيلين جی پروكائين  1 ميليون واحد

● تركيب:

هر ويال از دارو حاوی:

پني ­سيلين جی پروكائين  1 ميليون واحد

فارماكولوژی:  

پنی ­سيلين‌ها از آنتی­ بيوتيك‌های بتالاكتام می باشند كه با دخالت در فعاليت آنزيم ترانس پپتيداز، استحكام ديواره سلولی باكتری های حساس به پنی سيلين را از بين برده و اثر باكتريوسايدی خود را به اين شكل ظاهر مي‌سازند.

طيف وسيعی از باكتری ها از جمله باكتری های گرم مثبت، گرم منفی و انواع اسپيروكت‌ها به اين آنتی بيوتيك حساسند.

حداكثر فعاليت آنتی باكتريال پني‌سيلين در طول زمان تكثير باكتری ها مي‌باشد.

اين دارو پس از تزريق عضلانی جذب گشته و به­طور گسترده‌ای در سرتاسر بافت‌های بدن و مايعات بدن منتشر مي‌گردد.

قسمت اعظم دارو بدون تغيير شكل از طريق ادرار دفع مي‌گردد.

موارد مصرف:

اين دارو جهت درمان بيماری های ناشی از باكتری های حساس به پنی سيلين و عفونت‌های باكتريايی ناشی از استافيلوكوكوس، استرپتوكوكوس، كورينه باكتريوم پيوژنز، گونه‌های مختلف كلستريديوم، اكتينومايسس بويس، باسيلوس آنتراسيس، گونه‌های مختلف نوكارديا و غيره تجويز مي‌گردد.

ميزان و روش مصرف:

اين محصول با افزودن 10 ميلي‌ليتر آب مقطر استريل به شكل سوسپانسيون درآمده و قابل تزريق عضلانی و زيرجلدی مي‌باشد.

اسب: تزريق عضلانی به ­ازای هركيلوگرم وزن بدن 10000 واحد بين‌المللی يك­بار در روز.

گوساله: تزريق عضلانی به ­ازای هركيلوگرم وزن بدن 10000 واحد بين‌المللي يك­بار در روز، در صورت نياز سه روز بعد تكرار شود.

گاوهای غير شيری: به صورت تزريق زيرجلدی يا داخل عضلانی به ­ازای هر كيلوگرم وزن بدن 20000 واحد بين‌المللی، در صورت نياز تكرار بعد از سه روز.

گاوهای شيری: تزريق عضلانی به ­ازای هركيلوگرم وزن بدن 20000 واحد بين‌المللی، در صورت نياز سه روز بعد تكرار شود.

گوسفند و بز: تزريق عضلانی به ­ازای هركيلوگرم وزن بدن 10000 واحد بين‌المللی يك­بار در روز.

سگ و گربه: تزريق زيرجلدی به ميزان 30000 واحد بين‌المللی به ­ازای هركيلوگرم وزن بدن يك­بار در روز.

دوره درمان طبق نظر دامپزشك 3 تا 5 روز ادامه يابد.

عوارض جانبی:

امكان بروز واكنش‌های آلرژيك به ­خصوص در گاو وجود دارد كه با تب، واكنش‌های پوستی، تنفس صدادار، ريزش بزاق بروز می نمايد.

موارد منع مصرف:

در موارد ايجاد واكنش‌های آلرژيك مصرف دارو مجاز نمي‌باشد.

تزريق وريدی دارو توصيه نمي‌گردد.

تداخل دارويی:

مصرف همزمان اين دارو با داروهای باكتريواستات مانند تتراسايكلين توصيه نمي‌گردد.

  احتياط:  

جهت اطمينان از عدم بروز واكنش‌های آلرژيك، پس از اولين مصرف، دام مورد درمان تحت نظر دامپزشك قرار گيرد.

در صورت بروز واكنش‌های آنافيلاكتيك بلافاصله دام با اپي ­نفرين و آنتي ­هيستامين درمان گردد.

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

زمان پرهيز از مصرف:

گوشت: 10 روز پس از آخرين درمان

شير: 3 روز پس از آخرين درمان

شرايط نگهداری:

در مكان خشك، در دمای 15 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از نور مستقيم آفتاب و رطوبت نگهداری گردد.

بسته‌بندی: اين دارو به ­صورت پودر استريل در ويال‌های 20 ميلی ليتری با فليپ­كپ عرضه می گردد.آدرس دفتر مرکزی:

تهران،شهرک غرب،بلوار دادمان غربی ،بین ایمان و معراج ، پلاک 137

88590950-9