بستن

جستجو محصولات


دام> پودر استریل تزریقی
دام> سوسپانسیون تزریقی
دام> سوسپانسیون خوراکی


دام

تزریقی

پودر استریل تزریقی

آنتی بیوتیک


پنی سيلين جي پروكائين + دی هيدرواسترپتومايسين (1+1)

پن استرپتوفان (1+1)

پنی سيلين جي پروكائين + دی هيدرواسترپتومايسين (1+1)

گونه هدف: دام

طریقه مصرف: تزریقی

شکل دارویی: پودر استریل تزریقی


ویژگی ها:

  • اين دارو بصورت پودر استريل در ويال‌هاي 20 ميلي‌ليتري با فليپ­كپ عرضه مي‌گردد.
  • هر ويال از دارو حاوي:
  • پني ­سيلين جي پروكائين 1 ميليون واحد
  • دي هيدرواسترپتومايسين  1 گرم (ملح سولفات)

 


● تركيب:

هر ويال از دارو حاوي:

پني ­سيلين جي پروكائين 1 ميليون واحد

دي هيدرواسترپتومايسين  1 گرم (ملح سولفات)

فارماكولوژي:  

اين دارو تركيبي است از پني‌سيلين جي پروكائين از خانواده پني سيلين‌ها و دي­ هيدرواسترپتومايسين از خانواده آمينوگليكوزيدها.

اين داروي تركيبي داراي خاصيت باكتريوسايدي مي‌باشد.

پني ­سيلين‌ها با تداخل در فعاليت آنزيم ترانس پپتيداز و از بين بردن استحكام ديواره سلولي باكتري‌ها اثر باكتريوسايدي خود را اعمال مي‌كنند و دي­ هيدرواسترپتومايسين با اثر بر روي تحت واحد 30S ريبوزوم باكتري از سنتز پروتئين سلولي در باكتري جلوگيري مي‌نمايد و بـاعث اثر بــاكتريوسايد آن مي‌گــردد. از آنجایـي كـه مهـار تشكيل پپتيـدوگليكان در ديـواره سلولــي باكتـري منجـر به نفـوذ بهتـر

دي ­هيدرواسترپتومايسين مي‌گردد لذا تركيب پني‌سيلين با آمينوگليكوزيدها مانند دي­ هيدرواسترپتومايسين باعث اثر سينرژيستيك گشته و اثر باكتريوسايدي آن را افزايش مي‌دهد. اندازه كوچك مولكول پني‌سيلين نيز باعث نفوذ بهتر دي­ هيدرواسترپتومايسين به عمق ديواره سلولي و افزايش پتانسي آن مي‌شود. طيف اثر اين داروي تركيبي بر باكتري‌هاي گرم مثبت، گرم منفي و ميكروب‌هاي بي ­هوازي مانند فوزوباكتريوم و باكتريوئيدس مي‌باشد و تركيب اين دو دارو با هم اثر سينرژيستي به همراه دارد.

موارد مصرف:

جهت درمان عفونت‌هاي باكتريايي ايجاد شده توسط ميكرو ارگانيسم‌هاي حساس به پني‌سيلين و دي هيدرواسترپتومايسين مانند عفونت‌هاي ادراري – تناسلي، عفونت‌هاي پوستي، عفونت‌هاي تنفسي، گنديدگي سم، شاربن، اكتينومايكوزيس، لپتوسپيروزيس، اكتينوباسيلوزيس، ورم ناف، انتريت، جلوگيري از عفونت‌هاي بعد از عمل جراحي، اندوكارديت تحت حاد، مننژيت و غيره مصرف مي‌گردد.

ميزان و روش مصرف:

اين دارو با افزودن 10 ميلي‌ليتر آب مقطر استريل به شكل سوسپانسيون درآمده و قابل تزريق عضلاني و زيرجلدي مي‌باشد.

اسب و گاو: 5000 تا 15000 واحد بين‌المللي به ­ازاي هر كيلوگرم وزن بدن هر 24 ساعت يك­بار

گوسفند و بز: 8000 تا 15000 واحد بين‌المللي به ­ازاي هر كيلوگرم وزن بدن هر 24 ساعت يك­بار

سگ و گربه: 10000 تا 20000 واحد بين‌المللي به ­ازاي هر كيلوگرم وزن بدن هر 24 ساعت يك­بار

عوارض جانبي:

امكان بروز واكنش‌هاي آلرژيك مانند تب، واكنش‌هاي پوستي، تنفس‌هاي صدا دار، ريزش بزاق و ادم وجود دارد. مصرف بيش از اندازه دارو خودداري گردد زيرا مقادير توكسيك اين دارو باعث صدمه به كليه‌ها مي‌گردد. همانند ساير داروهاي آمينوگليكوزيد امكان ايجاد عوارض اتوتوكسيسيتي وجود دارد.

موارد منع مصرف:

در هنگام بروز واكنش‌هاي آلرژيك، تجويز دارو مجاز نمي‌باشد.

از تزريق داخل وريدي دارو اجتناب گردد.

تداخل دارويي:

مصرف همزمان اين دارو با داروهاي باكتريواستات توصيه نمي‌گردد.

مصرف اين دارو با داروهاي اتوتوكسيك مانند پلي ميكسين B، يا داروهاي نفروتوكسيك و يا آنتي بيوتيك‌هايي كه اثر مهار كننده عصبي – عضلاني دارند و نيز با داروهايي چون فوروزمايد توصيه نمي‌گردد.

از مصرف همزمان اين دارو با ساير داروهاي آمينوگليكوزيد، گروه تتراسايكلين‌ها، ماكروليدها و فنيل بوتازون خودداري گردد.

احتياط:  

در هنگام بروز واكنش‌هاي آلرژيكي بلافاصله دام با داروهاي اپي نفرين و آنتي­ هيستامين درمان گردد.

جهت اطمينان از عدم بروز واكنش‌هاي آلرژيك، پس از تزريق اول، دام درمان شده تحت نظر دامپزشك قرار گيرد.

زمان پرهيز از مصرف:

گوشت: 30 روز پس از آخرين درمان

شير: 2 روز پس از آخرين درمان

شرايط نگهداري:

در مكان خشك، در دماي 15 تا 25 درجه سانتي‌گراد و دور از نور مستقيم آفتاب و رطوبت نگهداري گردد.

بسته‌بندي:

اين دارو بصورت پودر استريل در ويال‌هاي 20 ميلي‌ليتري با فليپ­كپ عرضه مي‌گردد.آدرس دفتر مرکزی:

تهران،شهرک غرب،بلوار دادمان غربی ،بین ایمان و معراج ، پلاک 137

88590950-9