بستن

جستجو محصولات


دام> پودر استریل تزریقی
دام> سوسپانسیون تزریقی
دام> سوسپانسیون خوراکی


دام

تزریقی

محلول تزریقی

آنتی بیوتیک


انروفلوكساسين  10%

انروفان 10

انروفلوكساسين 10%

گونه هدف: دام

طریقه مصرف: تزریقی

شکل دارویی: محلول تزریقی


ویژگی ها:

  • در ويال‌های مولتی دز 20، 50، 100 ميلی ليتری قهوه­ای همراه با فليپ­كپ.
  • هر ميلی ليتر حاوی 100 ميلی گرم ماده مؤثره انروفلوكساسين می باشد.

تركيب:

هر ميلی ليتر حاوی 100 ميلی گرم ماده مؤثره انروفلوكساسين می باشد.

فارماكولوژی:  

انروفلوكساسين يك تركيب فلوروكينولون مي‌باشد كه از طريق مهار غيرقابل برگشت آنزيم ژيراز (توپوايزومراز تيپII) باعث ممانعت از همانندسازی و در نتيجه مرگ ميكروارگانيسم‌ها می گردد (اثر باكتريسيدال دارو). به علت مكانيسم عمل اختصاصی انروفلوكساسين، هيچگونه مقاومت ميكروبی عليه آن و همزمان با ساير تركيبات ضدباكتريایی ديگر مشاهده نمی شود. بنابراين اين محصول بر ميكروارگانيسم‌هايی كه نسبت به آنتی ­بيوتيك­های بتالاكتام، تتراسايكلين­ها و آمينوگليكوزيدها و ماكروليدها مقاوم هستند نيز مؤثر است.

انروفلوكساسين بر روی طيف وسيعی از ميكروارگانيسم ‌های گرم منفی مانند اشريشياكلای، گونه‌های سالمونلا و كلبسيلا، سودوموناس ائروژنوزا، سراتيا مارسسنس، گونه‌های پروتئوس، يرسينيا، هموفيلوس سومنوس، ويبريو هموليتيكوس، پاستورلا مولتوسيدا و پاستورلا هموليتيكا، اكتينوباسيلوس، بروسلا كانيس، بردتلا برونشيسپتيكا، موراكسلا بويس و سويه ‌هاي كمپيلوباكتر و ميكروارگانيسم‌های گرم مثبت مانند سويه‌های استافيلوكوك، سويه‌های استرپتوكوك، كورينه باكتريوم پيوژنز، باسيلوس سرئوس، كلستريديوم پرفرنژنس و همچنين گونه‌های مايكوپلاسما گالی سپتيكوم، مايكوپلاسما سينوويه، مايكوپلاسما مله­اگريديس مقاوم به تايلوزين و تيامولين مؤثر مي‌باشد. همچنين انروفلوكساسين دارای تأثير كمي بر روی ارگانيسم‌های بي ­هوازی بوده و در درمان عفونت‌های ناشی از آن كمتر مصرف می شود. نيم تا دو ساعت پس از تزريق، مقدار انروفلوكساسين در سرم خون به حداكثر ميزان خود می رسد و پس از يك نوبت مصرف غلظت اين دارو تا 24 ساعت در محدوده درمان باقی می ماند. دفع از بدن از طريق مكانيسم‌ های كليوی بدون تغيير و غير كليوی (صفرا) با تبديل به سيپروفلوكساسين می باشد.

موارد مصرف:

انروفان10 در درمان عفونت‌های ادراری، تنفسي، گوارشی و پوستی چه به ­صورت عفونت منفرد و چه مخلوط استفاده می شود. انروفان10 در گوساله و گوسفند و بز بيشتر جهت درمان عفونت‌های گوارشی مانند سالمونلوز، كلی باسيلوز و پاستورلوز و عفونت‌های ريوی و مجاری تنفسی مثل پلوروپنومونی، برونكوپنومونی و عفونت­های مايكوپلاسمايی استفاده مي‌ شود. در سگ و گربه در درمان عفونت­های گوش خارجی و استئوميليت نيز كاربرد درمانی دارد.

مقدار و طريقه مصرف:  

 تزریق زیرجلدی درگاو،گوساله و عضلانی درگوسفند و بز:

روزانه 2/5 تا 5 میلی­ گرم به ­­ازای هر کیلوگرم وزن بدن به ­مدت 3 تا 5 روز.

(2/5میلی لیتر به ­­­ازای هر 100 کیلوگرم وزن بدن)

تزریق آهسته وریدی:

روزانه 5 میلی لیتر به ­ازای هر 100 کیلوگرم وزن بدن به ­­مدت 2 روز صرفاً در سپسیس  (sepsis) ناشی از باکتری اشریشیا کلای، تورم مفصلی با منشاء مایکوپلاسما بویس و ورم پستان حاد با منشاء اشریشیا کلای توصیه شده است.

موارد منع مصرف:  

در مواقع مقاومت دارويي در مقابل فلوروكينولون منع مصرف دارد.

مصرف در اسب مجاز نمي‌باشد.

در سگ‌های زير 1 سال و گربه‌هاي زير 8 ماه مصرف نشود.

گروه كينولون پتانسيل ايجاد ضايعات غضروفی در مفاصل دام­های جوان را دارند. بنابراين در دام‌های آبستن و در حال رشد معمولاً توصيه نمی شود.

عوارض جانبی:

تزريق زيرجلدی مي‌تواند يك واكنش بافتی موضعی زودگذر بدون درد ايجاد كند كه منجر به ضبط محل تزريق در كشتارگاه می گردد (Trimloss).  اين عوارض همچنين می تواند شامل تهوع و استفراغ و اسهال نيز باشد كه با قطع تجويز اين دارو از بين خواهد رفت.

تداخل دارويی:

به علت اثر آنتاگونيستی اين دارو نبايد همراه كلرامفنيكل، ماكروليدها و تتراسايكلين‌ها استفاده شود.

احتياط:  

در صورت استفاده همزمان اين دارو و داروهای ضد التهاب غيراستروئيدی امكان ايجاد تشنج وجود دارد.

گروه كينولون در حيواناتی كه مشكوك به اختلالات كليوی و اختلالات سيستم عصبی مركزی مي‌باشند، با احتياط مصرف شود.

از تماس مستقيم دارو با پوست و مخاطات چشم جلوگيری شود. در صورت تماس، موضع با آب و صابون شسته شود. در صورت ادامه تحريك موضع، فوراً به پزشك مراجعه شود.

پس از اولین مصرف، باقیمانده دارو باید تا مدت 28 روز مصرف گردد.

زمان پرهيز از مصرف:

 تزریق زیرجلدی و عضلانی:گوشت و احشاء 10 روز.

تزریق وریدی:گوشت و احشاء 4 روز.

شیر: استفاده در دام­هایی که شیرشان به مصرف انسان می رسد مجاز نمی­باشد.

شرايط نگهداری:

دارو در مکان خشك و دماي 15 تا 25 درجه سانتيگراد، دور از نور و یخ زدگی نگهداري شود.

 در صورت مشاهده هرگونه رسوب، دارو را تا دمای 37 درجه سانتی­گراد به ­صورت غیر مستقیم حرارت داده و خوب تکان دهید تا کاملاً حل شود.

بسته‌بندی:

در ويال‌های مولتی دز 20، 50، 100 ميلی ليتری قهوه­ای همراه با فليپ­كپ.

 آدرس دفتر مرکزی:

تهران،شهرک غرب،بلوار دادمان غربی ،بین ایمان و معراج ، پلاک 137

88590950-9