بستن

جستجو محصولات


دام> پودر استریل تزریقی
دام> سوسپانسیون تزریقی
دام> سوسپانسیون خوراکی


دام و طیور

خوراکی

محلول خوراکی

آنتی بیوتیک


   فلور فنيكل 10%

نوفلوفان 10

فلور فنيكل 10%

تحت لیسانس: فرمولاسيون از شركت شرينگ پلاو

گونه هدف: دام و طیور

طریقه مصرف: خوراکی

شکل دارویی: محلول خوراکی


ویژگی ها:

 بطری های پلی­ اتيلنی نيم و يك ليتری

فرمولاسيون از شركت شرينگ پلاو

هر ميلی ليتر از محلول حاوی 100 ميلی گرم فلورفنيكل می باشد.

 


تركيب:

هر ميلی ليتر از محلول حاوی 100 ميلی گرم فلورفنيكل می باشد.

فارماكولوژی:  

فلورفنيكل يك آنالوگ فلوئوره از گروه تيامفنيكل و كلرامفنيكل است. اين دارو از طريق اتصال به واحد S50 ريبوزوم و مهار آنزيم پپتيديل ترانسفراز باكتری و متعاقب آن جلوگيری از انتقال اسيدهای آمينه به پروتئين‌های در حال شكل گيری بر ميكروارگانيسم‌ها مؤثر واقع می شود و به­ این طريق اثر باكتريواستات خود را بروز می دهد.

عدم وجود گروهp- نيترو (كه در كلرامفنيكل موجود است) در اين دارو باعث می شود آنمی آپلاستيك ايجاد نشود و همچنين با جانشينی اتم فلوئور به ­جای گروه هيدروكسيل در كربن شماره 3، توسط آنزيم  (Chloramphenicol Acetyl Transferase) CAT باكتری، غير فعال نشده باشد و مقاومت باكتريايی عليه آن ايجاد نخواهد شد.

موارد مصرف:

اين آنتی­ بيوتيك برروی طيف وسيعی از باكتری های گرم منفی و گرم مثبت حساس به فلورفنيكل به ترتيب مانند اشريشياكلی، گونه‌های پاستورلا، سالمونلا و كلبسيلا، موراكسلا، گونه‌های كورينه باكتريوم، استرپتوكوك و استافيلوكوك و كلستريديوم‌ها مؤثر است. در نتيجه يك انتخاب مناسب جهت پيشگيری و درمان موارد كلی باسيلوز، وبای طيور، سالمونلوز و استافيلوكوكوزيس در جوجه‌های گوشتی، پولت و مرغ‌های مادر می باشد.

ميزان و طريقه مصرف:

طيور: 20 ميلی ­گرم به­ ازای هر كيلوگرم وزن بدن يعنی به­ ميزان يك ليتر از محلول در 1000 ليتر آب آشاميدنی حل و به شكل خوراكی در طيور تجويز  شود.

دوره درمان 3 تا 5 روز متوالی با نظر دامپزشك می باشد.

ماهی: 10 ميلی گرم به ­ازای هر كيلوگرم وزن بدن به ­مدت 10 روز با افزودن در خوراك ماهی

موارد منع مصرف:  

در مرغ‌های تخم‌گذار در هنگام توليد، توصيه نمی شود.

زمان پرهيز از مصرف: 

5 روز بعد از آخرين تجويز 

تداخل دارويی:  

براساس قانون كلی در فارماكولوژی از مصرف همزمان اين دارو با داروهای باكتريوسيد پرهيز گردد.

موارد احتياط:

آب محتوای دارو بايد تماماً در مدت يك روز مصرف شده و از مصرف آن با ساير تركيبات دارویی خودداری شود.

دارو دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

رنگ محلول از زرد كم رنگ تا زرد پررنگ متفاوت است. اين تغيير رنگ در خاصيت و اثر دارو تأثيری ندارد.

شرايط نگهداری:

دارو در مکان خشک و دمای 15 تا 25 درجه سانتيگراد، دور از نور و يخ زدگی نگهداری شود.

بسته‌بندی:

 بطری های پلی­ اتيلنی نيم و يك ليتری

فرمولاسيون از شركت شرينگ پلاوآدرس دفتر مرکزی:

تهران،شهرک غرب،بلوار دادمان غربی ،بین ایمان و معراج ، پلاک 137

88590950-9