بستن

جستجو محصولات


دام> پودر استریل تزریقی
دام> سوسپانسیون تزریقی
دام> سوسپانسیون خوراکی


دام و طیور

خوراکی

محلول خوراکی

ویتامین


مولتي ويتامين

مولتافان

مولتي ويتامين

تحت لیسانس: توليد شده از مواد اوليه شركت DSM سوئيس و BASF آلمان.

گونه هدف: دام و طیور

طریقه مصرف: خوراکی

شکل دارویی: محلول خوراکی


ویژگی ها:

بسته‌بندی : بطری های پلی­ اتيلنی نيم و يك ليتری.


تركيب: 

● فارماكولوژی: 

  ويتامين‌ها تركيبات آلی مي‌باشند كه جهت اعمال حياتی بدن همانند رشد، سلامتی، توليد مثل و... ضروری هستند به دليل آن كه حيوانات قادر به سنتز و توليد كافي اين مواد در بدن نيستند، لذا می بايست اين مواد توسط غذا به حيوانات برسد. هر ويتامين اعمال منحصر به فرد خود را داراست كه ساير ويتامين‌ها نمی توانند آن اعمال را انجام دهند. كمبود ويتامين‌ها سبب كاهش رشد، باروری و ساير فعاليت‌های حيوان می گردد، لذا مولتافان كه متشكل از 13 نوع ويتامين می باشد، كليه كمبودها را جبران و مصرف آن باعث پيشگيری از كمبود ويتامين‌ها می گردد.

موارد مصرف:

  برای جوجه‌ها و حيوانات در حال رشد جهت پيشگيری و درمان كمبود ويتامين‌های محلول در چربی و محلول در آب   جهت افزايش استحكام پوسته تخم مرغ و ميزان تخم‌گذاری و جوجه آوری در طيور و افزايش باروری در ساير حيوانات جهت افزايش مقاومت در مواقع استرس، متعاقب واكسيناسيون، افزايش دما، عفونت‌های ميكروبی و ويروسی، حمل ونقل و غيره در كليه حيوانات

● مقدار و طريقه مصرف:

پيشگيری:   نیم ميلی ليتر در يك ليتر آب آشاميدنی به ­مدت 3 تا 5 روز  درمان:   نیم ميلی ليتر در يك ليتر آب آشاميدنی به­ مدت 5 تا 7 روز

دام:   گاو:  به­ صورت خوراكی در آب آشاميدنی به مدت 7 روز

گوسفند:  5 ميلی ليتر در يك ليتر آب آشاميدنی 

 بز:  1 ميلی ليتر در يك ليتر آب آشاميدنی 

  گوساله: 2/5 ميلی ليتر در يك ليتر آب آشاميدنی يا شير لازم به ذكر است مقدار ويتامين‌های مورد نياز در دام و طيور بايد طبق نظر دكتر دامپزشك  و با توجه به شرايط كلي فارم مانند  وضعيت رشد، حضور بيماری های مختلف، سن، جثه و... مصرف شود. لذا دزهای ذكر شده با نظر دامپزشك قابل تغيير می باشد.

  ● موارد منع مصرف: 

  برای محلول مولتافان منع مصرفی وجود ندارد.

 ● تداخل دارويی:  

  تداخل دارويی گزارش نشده است.

● زمان پرهيز از مصرف: 

زمان پرهيز از مصرف ندارد.

 ● احتياط: 

  آب آشاميدنی حاوی دارو حداكثر 12 ساعت بعد از تهيه بايد مصرف شود.  دارو دور از دسترس اطفال نگهداری شود. 

 ● شرايط نگهداری: 

دارو در مکان خشك و دمای 15 تا 25 درجه سانتيگراد، دور از نور و يخ زدگی نگهداری شود.

 ● بسته‌بندی :

بطری های پلي ­اتيلنی نيم و يك ليتری.

  توليد شده از مواد اوليه شركت DSM  سوئيس و  BASF آلمان.آدرس دفتر مرکزی:

تهران،شهرک غرب،بلوار دادمان غربی ،بین ایمان و معراج ، پلاک 137

88590950-9