بستن

جستجو محصولات


دام> پودر استریل تزریقی
دام> سوسپانسیون تزریقی
دام> سوسپانسیون خوراکی


دام

تزریقی

محلول تزریقی

آنتی بیوتیک


اكسي تتراسايكلين 10%

عرفامايسين 10

اكسي تتراسايكلين 10%

گونه هدف: دام

طریقه مصرف: تزریقی

شکل دارویی: محلول تزریقی


ویژگی ها:

  • در ويال‌هاي 20، 50 و 100 ميلي‌ليتری قهوه­ای همراه با فليپ­كپ.
  •  هر ميلي‌ليتر از عرفامايسين 10 حاوي 100 ميلي‌گرم ماده مؤثره اكسي­تتراسايكلين به­ صورت هيدروكلرايد مي‌باشد.

 


تركيب:

 هر ميلی ليتر از عرفامايسين 10 حاوی 100 ميلی گرم ماده مؤثره اكسي ­تتراسايكلين به ­صورت هيدروكلرايد می باشد.

فارماكولوژی:  

تتراسايكلين‌ها آنتی­ بيوتيك‌های وسيع الطيفی مي‌باشند كه عليه بسياری از باكتری های گرم مثبت، گرم منفي، مایکوپلاسما، ريكتزيا، كلاميديا و پروتوزوآ مؤثر هستند.

مكانيسم اثر آن­ها به اين صورت است كه با تحت واحد 30S ريبوزوم‌های باكتری باند شده، توليد پروتئين را مهار می كنند.

تترا­سايكلين‌ها معمولا باكتريواستات هستند ولی در دزهای بالا باكتريوسايد مي‌شوند.

موارد مصرف:

اكسي ­تتـرا­سايكلين يك آنتـی ­بيوتيك  وسيع الطيف است كــه برای كنترل و درمان بيماری های ناشی از ارگانيسم‌هـای حساس بـه اكسي­ تتراسايكلين به­ كار می رود.

اين دارو در گاو برای درمان و كنترل پاستورلوز و پنومونی های ناشی از ارگانيسم‌های حساس به اكسي ­تتراسايكلين و بيماری های ديفتری، متريت و... كاربرد دارد.

در گوسفند برای كنترل سقط‌های انزئوتيك و پنومونی های ناشی از ارگانيسم‌های حساس به اكسي­ تتراسايكلين بكار می رود.

همچنين برای درمان كمكی Foot rot، ورم پستان حاد، Pink eye  و در بره‌ها برای درمان تب ناشی از گزش كنه‌ها كاربرد دارد.

مقدار و طريقه مصرف:  

دام: 5 تا 10 ميلی گرم به ­­ازای هر كيلوگرم وزن بدن به ­مدت 3 تا 5 روز و به ­صورت تزريق عضلانی، وريدی و زيرجلدی.

موارد منع مصرف:  

در دام‌های دچار نارسايی كبدی و در مواردي­كه حساسيت به گروه تتراسايكلين‌ها وجود دارد، مصرف نگردد.

تداخل دارويی:  

اكسي ­تتراسايكلين‌ها با پنی ­سيلين‌ها، آمينوگليكوزيد‌ها شامل استرپتومايسين، نئومايسين، جنتامايسين و سفالوسپورين‌ها و پلي­ميكسين‌ها اثر آنتاگونيستي دارند.

موارد احتياط:

تزريق سريع وريدی منجر به كاهش فشارخون و كلاپس ناگهانی می شود.

احتمال بروز تورم و نكروز در محل تزريق عضلانی وجود دارد.

مصرف اين دارو در اواخر آبستنی و در دوران رشد موجب تغيير رنگ دندان‌ها می شود.

اكسي ­تتراسايكلين چنانچه در شرايط ذكر شده نگهداری شود تا پايان تاريخ انقضای ذكر شده پايداری خود را حفظ خواهد نمود  ولي بعد از مصرف اولين دز دارو، باقي مانده دارو ظرف مدت 28 روز بايد مصرف گردد.

 چنانچه محصول در مجاورت هوا قرار گيرد ممكن است به رنگ تيره در آيد ولی از پتانسي دارو كاسته نخواهد شد.

زمان پرهيز از مصرف:

پس از آخرين تزريق، شير دام بمدت 4 روز و گوشت دام به مدت 14 روز نبايد مورد مصرف انسان قرارگيرد.

شرايط نگهداری:

دارو در مکان خشك و دمای 15 تا 25 درجه سانتيگراد، دور از نور مستقيم آفتاب نگهداری شود.

بسته‌بندی:

در ويال‌های 20، 50 و 100 ميلی ليتری قهوه­ای همراه با فليپ­كپ.آدرس دفتر مرکزی:

تهران،شهرک غرب،بلوار دادمان غربی ،بین ایمان و معراج ، پلاک 137

88590950-9