بستن

جستجو محصولات


دام> پودر استریل تزریقی
دام> سوسپانسیون تزریقی
دام> سوسپانسیون خوراکی


دام

تزریقی

محلول تزریقی

آنتی بیوتیک


فلورفنيكل 30%

نوفلوفان 30

فلورفنيكل 30%

تحت لیسانس: فرمولاسيون از شركت شرينگ پلاو

گونه هدف: دام

طریقه مصرف: تزریقی

شکل دارویی: محلول تزریقی


ویژگی ها:

  • ويال‌های مولتي دز 20، 50 و 100 ميلي‌ليتری همراه با فليپ­كپ.
  • هر ميلي‌ليتر از اين دارو حاوی 300 ميلي‌گرم فلورفنيكل مي‌باشد.

 


تركيب: 

هر ميلی ليتر از اين دارو حاوی 300 ميلی گرم فلورفنيكل می باشد.

فارماكولوژی:  

فلورفنيكل يك آنالوگ فلوئوره از گروه تيامفنيكل و كلرامفنيكل است. اين آنتی ­بيوتيك بر روی طيف وسيعی از باكتری های گرم منفی مانند پاستورلا هموليتيكا، پاستورلا مولتوسيدا، هموفيلوس سومنوس، E.Coli، موراكسلا، كلبسيلا، انتروكوكوس، شيگلا، فوزوباكتريوم، پروتئوس، نيسريا و باكتری های گرم ­مثبت مانند كورينه باكتريوم پيوژنز، استرپتوكوكوس آگالاكتيه، استرپتوكوكوس يوبريس، استافيلوكوكوس اورئوس و گونه‌های كلستريديوم و همچنين مايكوپلاسما مؤثر است.

اين آنتی­ بيوتيك با باند شدن با تحت واحد 50S ريبوزوم  باعث مهار سنتز پروتئين در باكتری می شود و حالت باكتريواستاتيكی خود را به اين ترتيب القاء خواهد كرد. اين دارو با نداشتن گروه P – نيترو (كه در كلرامفنيكل موجود است) ايجاد آنمی آپلاستيك نمی كند و همچنين با جانشيني اتم فلوئور به­ جای گروه هيدروكسيل دركربن شماره 3 توسط آنزيم (Chloramphenicol Acetyl Transferase) باكتری، غير فعال نشده و مقاومت باكتريايی عليه آن ايجاد نخواهد شد. بعد از تزريق داخل عضلانی 79 درصد از دارو Bioavailable بوده و در تمام بدن به علت خاصيت ليپوفيليك زياد به ­خوبی توزيع شده و در مايع مغزی – نخاعی به سطح درمانی (ولی كمتر از سطح غلظت پلاسما) مي‌رسد. نيمه عمر متوسط در سرم حدود 18 ساعت می باشد.

موارد مصرف:

در درمان بيماری های تنفسی گاو (BRD) ناشی از پاستورلا هموليتيكا، پاستورلا مولتوسيدا، هموفيلوس سومنوس، كراتوكونژنكتيويت چشمی، فلگمون بين انگشتی (نكروباسيلوز بين انگشتی حاد) ناشی از فوزوباكتريوم نكروفروم و باكتروئيدس ملانينوژنيكوس و همچنين در كنترل بيماری های تنفسی در گله‌های حساس به عفونت تنفسی (BRD) مي‌تواند استفاده شود.

مقدار و طريقه مصرف:  

درگاو و گوسفند و بز به مقدار20 ميلی گرم به­ ازای هركيلوگرم وزن بدن (1ميلی ليتر به ­ازای هر 15 كيلوگرم وزن بدن) به­ صورت عضلانی و ترجيحاً در عضله ­ی­ گردن، 2 دز به فاصله 48 ساعت تجويز گردد.

تك دز: مقدار 40 ميلی گرم به ­ازای هركيلوگرم وزن بدن (2 ميلی ليتر به ­ازای هر 15 كيلوگرم وزن بدن) به ­صورت تزريق زيرجلدی.

موارد منع مصرف:

درگاوهای مولد اسپرم وگاوهایی كه براي اهداف توليد مثل استفاده می شود منع مصرف دارد.

درگاوهای شيرده كه شيرشان به مصرف انسان مي‌رسد استفاده نگردد.

عوارض جانبی:

عوارض جانبی زودگذر شامل كم اشتهايی و اسهال می باشد. درمحل تزريق ممكن است يك تحريك زودگذر مشاهده شود و اگر تزريق در نواحی دیگری غير از گردن صورت گيرد، ممكن است اين واكنش بيشتر طول كشيده و منجر به ضبط آن قسمت از لاشه در كشتارگاه گردد (Trimloss).

تداخل دارويي:  

همراه با آنتی ­بيوتيك‌های باكتری وسايد مثل پنی ­سيلين‌ها استفاده نشود.

  احتياط:  

بيش از 10 ميلی ليتر تزريق در هر محل توصيه نمی شود.

تزريق داخل وريدی ممنوع است.

از سر سوزن نمره 16 استريل استفاده شود.

دارو دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

از تماس مستقيم با چشم و پوست جلوگيری شود. 

زمان پرهيز از مصرف:

دام‌های مداوا شده با اين دارو تا 28 روز بعد از آخرين تزريق نبايد ذبح گردند.

شرايط نگهداری:

 دارو در مکان خشك و دمای زير 25 درجه سانتی گراد، دور از نور و يخ زدگی نگهداری شود.

رنگ محلول ممكن است از زرد روشن تا گاهی رنگ تغيير كند كه در پتنسی دارو اثری نخواهد داشت.

بعد از مصرف اولين دز از ويال دارو، باقيمانده داروی ويال در عرض 28 روز مصرف شود.

بسته‌بندي:

ويال‌های مولتی دز 20، 50 و 100 ميلی ليتری همراه با فليپ­كپ.

فرمولاسيون از شركت شرينگ پلاوآدرس دفتر مرکزی:

تهران،شهرک غرب،بلوار دادمان غربی ،بین ایمان و معراج ، پلاک 137

88590950-9