بستن

جستجو محصولات


دام> پودر استریل تزریقی
دام> سوسپانسیون تزریقی
دام> سوسپانسیون خوراکی


دام

تزریقی

محلول تزریقی

آنتی بیوتیک


اكسي تتراسايكلين 20% L.A

عرفامايسين LA

اكسي تتراسايكلين 20% L.A

تحت لیسانس: فرمولاسیون از شرکت فایزر

گونه هدف: دام

طریقه مصرف: تزریقی

شکل دارویی: محلول تزریقی


ویژگی ها:

  • ويال‌هاي 20، 50 و100 ميلي‌ليتري قهوه­ای همراه با فليپ­كپ.
  • محلول تزريقي عرفامايسين LA يك محلول استريل، شفاف، زرد كهربايي، پايدار و آماده مصرف مي‌باشد. هر ميلي‌ليتر از محلول حاوي اكسي ­تتراسايكلين دي­ هيدرات معادل با 200 ميلي‌گرم اكسي ­تتراسايكلين پايه به شكل كمپلكس با منيزيم و محلول در پلي وينيل پيروليدون و آب مي‌باشد.

 


تركيب:

محلول تزريقي عرفامايسين LA يك محلول استريل، شفاف، زرد كهربايي، پايدار و آماده مصرف مي‌باشد. هر ميلي‌ليتر از محلول حاوي اكسي ­تتراسايكلين دي­ هيدرات معادل با 200 ميلي‌گرم اكسي­ تتراسايكلين پايه به شكل كمپلكس با منيزيم و محلول در پلي وينيل پيروليدون و آب مي‌باشد.

فارماكولوژي:  

اين دارو از طريق انتشار و تا حدودی ازطريق انتقال فعال به داخل ميكروارگانيسم منتقل مي‌شود و پس از اتصال به ريبوزوم باكتری و ممانعت از اتصال tRNA به سايت خود مانع پروتئين‌سازی ميكروارگانيسم شده و از تكثير باكتری جلوگيری مي‌كند. اين دارو بطور انتخابی بر ميكروارگانيسم‌ها اثر كرده و روی سلول ميزبان (پستانداران) اثري ندارد. اين محلول دارای فرمولی اختصاصی بوده كه پس از تزريق داخل عضلانی مي‌تواند اثر طولانی مدتی را در بدن ايجاد نمايد. اين محلول به شكل داخل وريدي نيز تزريق مي‌گردد، ولي تزريق وريدي آن، ايجاد اثر طولانی مدت در بدن نمي‌نمايد. عرفامايسين LA يك آنتي ­بيوتيك وسيع الطيف است كه جهت درمان و كنترل بيماری هايی كه توسط ميكرو ارگانيسم‌های حساس به اكسي­ تتراسايكلين ايجاد شده باشد استفاده مي‌گردد. تعداد زيادي از باكتری های گرم منفی و گرم مثبت، گونه‌های خاصی از مايكوپلاسما, ريكتزيا, پروتوزوآو كلاميدياها به اكسي­تتراسايكلين حساس مي‌باشند.

موارد مصرف:

گاو: جهت درمان و كنترل پاستورلوز و پنوموني ايجاد شده توسط ميكروارگانيسم‌های حساس به اكسي ­تتراسايكلين مصرف مي‌گردد. اين محصول در درمان گنديدگي سم و كراتوكونژنكتيويت عفوني دامي هم مي‌تواند مؤثر باشد.

گوسفند:  عرفامايسين LA جهت كنترل سقط جنين انزئوتيك و پنوموني ناشي از ارگانيسم‌هاي حساس و همچنين جهت گنديدگي سم، ورم پستان حاد و شديد، كراتوكونژنكتيويت عفوني دامي (چشم صورتي) و همچنین در بره‌ها جهت درمان تب و چرك عفوني حاصل ازگزش كنه‌ها استفاده مي‌گردد.

مقدار و طريقه مصرف:  

تزريق داخل عضلاني: جهت ايجاد اثر طولاني مدت، توصيه مي‌شود كه دارو به ­صورت تزريق عميق عضلاني استفاده شود . لازم به ذكر است كه عرفامايسين LA به نحوي فرموله شده است كه در اكثر گونه‌هاي دامي پس از تزريق 20 ميلي‌گرم به ­ازای هر كيلوگرم وزن بدن (يك ميلي‌ليتر به ­ازای هر 10 كيلوگرم وزن بدن) سطح خوني دارو به ­مدت 3 تا 5 روز در بدن دام ادامه پيدا مي‌كند. از طرفي با تجويز مقادير توصيه شده به­مدت 4 ساعت پس از تزريق، بالاترين سطح خوني دارو مشاهده مي‌شود و به همين دليل عرفامايسين LA جهت درمان عفونت‌هاي حاد مناسب مي‌باشد. تزريق عرفامايسين LA (طولاني اثر) به خوبي در بدن دام تحمل مي‌شود و به ندرت واكنش‌هاي گذرا درمحل تزريق مشاهده مي‌گردد. عرفامايسين LA در تزريق عضلاني جهت ايجاد اثر طولاني مدت به مقدار 20 ميلي‌گرم به ­ازای هر كيلوگرم وزن بدن (يك ميلي‌ليتر به ­ازای هر 10 كيلوگرم وزن بدن) به ­صورت تك دز در گاو و گوسفند تجويز مي‌گردد. توصيه مي‌شود در گاو بيش از 10 ميلي‌ليتر و در گوسفند بيش از 5 ميلي‌ليتر در هر محل تزريق نگردد. در بره‌هاي جوان جهت كنترل تب و چرك عفوني حاصل از گزش كنه‌ها تزريق 2 ميلي‌ليتر از دارو براي هر بره كافي است.

تزريق داخل وريدي: تزريق داخل وريدي اين دارو فقط درگاو با حجم كم توصيه مي‌شود كه بايد حتما به ­صورت بسيار آهسته تزريق شود، در غير اين­ صورت سبب كلاپس مي‌شود. تزريق داخل وريدي اثر طولاني مدت ايجاد نمي‌نمايد و مقدار آن 10 ميلي‌گرم
به ­ازای هر كيلوگرم وزن دام يا 1 ميلي‌ليتر به ­ازای 20 كيلوگرم وزن بدن مي‌باشد. اين روش مي‌تواند 24 ساعت بعد، با تزريق عضلاني تك دز با دز 20 ميلي‌گرم برای هركيلوگرم وزن دام ادامه يابد. توصیه و نظر دامپزشک در ارتباط با دز دارو و نحوه تزریق آن ارجح می­باشد.

موارد منع مصرف:  

درسگ، گربه و اسب‌ها استفاده از اين دارو توصيه نمي‌شود. 

احتياط:

توصیه می­گردد از عضله گردن جهت تزریق عضلانی استفاده گردد.

اين دارو را رقيق ننمائيد.

در حيواناتي كه دچار نارسايي كبدي و كليوي هستند با احتياط مصرف شود.

مصرف اين دارو در اواخر آبستني و در دوران رشد موجب تغيير رنگ دندان‌ها مي‌شود.

اكسي­ تتراسايكلين چنانچه در شرايط ذكر شده نگهداري شود تا پايان تاريخ انقضاي ذكر شده پايداري خود را حفظ خواهد نمود  ولي بعد از مصرف اولين دز دارو، باقي مانده دارو ظرف مدت 28 روز بايد مصرف گردد.

 چنانچه محصول در مجاورت هوا قرار گيرد ممكن است به رنگ تيره در آيد ولی از پتانسي دارو كاسته نخواهد شد. 

زمان پرهيز از مصرف:

پس از تزريق عضلاني شير دام به مدت 7 روز و گوشت دام به ­مدت 21 روز نبايد مورد مصرف انسان قرارگيرد.   

شرايط نگهداري:

دارو در مکان خشك و دماي 15 تا 25 درجه سانتيگراد، دور از نور مستقيم و يخ زدگي نگهداري شود.

بسته‌بندي:

ويال‌هاي 20، 50 و100 ميلي‌ليتري قهوه­ای همراه با فليپ­كپ.

فرمولاسیون از شرکت فایزرآدرس دفتر مرکزی:

تهران،شهرک غرب،بلوار دادمان غربی ،بین ایمان و معراج ، پلاک 137

88590950-9