بستن

جستجو محصولات


دام> پودر استریل تزریقی
دام> سوسپانسیون تزریقی
دام> سوسپانسیون خوراکی


دام

تزریقی

محلول تزریقی

آنتی بیوتیک


لينكومايسين + اسپكتينومايسين

لينكوسپتين

لينكومايسين + اسپكتينومايسين

تحت لیسانس: فرمولاسیون از شرکت فایزر

گونه هدف: دام

طریقه مصرف: تزریقی

شکل دارویی: محلول تزریقی


ویژگی ها:

  • ويال‌های شيشه‌ای مولتی دز20، 50 و 100 ميلي‌ليتری همراه با فليپ­كپ.
  • هر ميلی ليتر حاوی 50 ميلی گرم لينكومايسين به شكل هيدروكلرايد و100ميلی گرم اسپكتينومايسين به شكل سولفات می باشد.

تركيب:

  • هر ميلی ليتر حاوی 50 ميلی گرم لينكومايسين به شكل هيدروكلرايد و100ميلی گرم اسپكتينومايسين به شكل سولفات مي‌باشد.

فارماكولوژی:  

لينكومايسين توسط استرپتومايسس لينكولننزيس (S.Lincolnensis) توليد می شود به آسانی در آب حل می شود و در شرايط آزمايشگاهی برروی اغلب اجرام بيماری­ زای گرم مثبت مؤثر است همچنين بر روی برخی مايكوپلاسماها، اسپيروكت‌ها و اجرام بی ­هوازی نيز مؤثر است.

اسپكتينومايسين توسط استرپتومايسس فلاوپرسيكوس (S.Flavopersicus)  توليد می شود كمی حالت قليايی دارد و به آسانی در آب حل می شود. در شرايط داخل بدن و آزمايشگاهی روی اكثر اجرام گرم مثبت و گرم منفی و مايكوپلاسماها مؤثر می باشد. اما مشابه لينكومايسين تأثيری روی مخمرها، قارچ‌ها و ويروس‌ها ندارد. لينكومايسين آنتی ­بيوتيكی است از گروه لينكوزامايد كه از طريق اتصال به قسمت S50 ريبوزوم، ساخت پروتئين ميكروب را مختل می كند. اسپكتينومايسين آنتی­ بيوتيكی از گروه آمينوسايكليتول است كه از طريق اتصال به قسمت S30 ريبـوزوم از ساخت پروتئين ميكروب جلـوگيری می كند. تجربـه آزمايشگاهـی نشان داده كه مصرف ترکیب دو آنتی­ بيوتيك فوق باهم، تأثيری به مراتب بيشتر از اثر هريك به ­طور جداگانه بر روی گونه‌های مختلف باكتريایی و مايكوپلاسماها دارد.

مقدار و موارد مصرف:

محلول تزريقی لينكوسپتين برای درمان عفونت‌های ناشی از اجرام حساس به لينكومايسين و يا اسپكتينومايسين درگوساله‌های شيرخوار، گوسفند و بز، مرغ و بوقلمون، سگ و گربه به كار می رود.

گوسفند و بز: در درمان عفونت‌های اوليه و ثانويه دستگاه تنفسی حاصل از مايكوپلاسما و اجرام باکتریایی حساس به لينكومايسين و يا اسپكتينومايسين مانند: ذات­ الريه و پلوروپنومونی واگير و همچنين درمان عفونت واگير سم (فوت رات) ناشی از آلودگی به باكتريوئيدس نودوزوس.

به ميزان 15 ميلی گرم به ­ازای هر كيلوگرم وزن بدن دام (1ميلی ليتر از دارو برای هر 10 كيلوگرم وزن دام) به­ صورت داخل عضلانی يك­بار در روز به­ مدت 3 روز.

گوساله شيرخوار (قبل از شروع نشخوار): جهت درمان عفونت‌های تنفسی – گوارشی ناشی از اجرام باکتریایی حساس به لينكومايسين و اسپكتينومايسين.

به ميزان 15 ميلی گرم به ­ازای هركيلو گرم وزن بدن (1ميلی ليتر از دارو برای هر 10 كيلوگرم وزن دام) به­ صورت داخل عضلانی دو بار در روز اول به فاصله 12 ساعت و يك­بار در روزهای بعدی به­ مدت 2 تا 4 روز.

مرغ و بوقلمون: درمان بيماری های ناشی از مايكوپلاسما مانند CRD ,CRD كمپلكس همچنين برای معالجه وبای طيور و عفونت­های استافيلوكوكی و بيماری آريزونا در جوجه بوقلمون.

به ميزان 30 ميلی گرم به­ ازای هركيلوگرم وزن بدن طيور (0/1 ميلی ليتر از دارو برای 0/5 كيلوگرم وزن بدن طيور) كه به ­صورت زيرجلدی يك­بار در روز به ­مدت 3 روز متوالي.

سگ و گربه: درمان عفونت­های قسمت فوقانی دستگاه تنفس، عفونت­های پوستی و مجاری ادراری و تناسلی، عفونت­های موضعی و ثانويه باكتريايی توأم با ويروس. 

به ميزان 30 ميلی گرم به­ ازای هر كيلوگرم وزن بدن (1 ميلی ليتر برای هر 5 كيلوگرم) به­ صورت داخل عضلانی در فاصله ‌های 12 تا 24 ساعت كه تا 21 روز با نظر دامپزشك   می تواند ادامه پيدا كند.

اثرات جانبی:

 امكان بروز مشكلات گوارشی در ساير حيوانات وجود دارد.

 گاهی درد موقتی در محل موضع تزريق گزارش شده است.

 در مواردی در گوسفند و بز بعد از تزريق موقتاً اسهال مشاهده شده است.

كاهش موقت اشتها و توليد شير در بزها در مواردی بروزكرده است.

 در سه ماهه آخر آبستنی فقط طبق نظر دامپزشك مصرف گردد.

زمان پرهيز از مصرف:

گوشت: تا 14 روز بعد از آخرين تزريق

شير: تا 48 ساعت پس از آخرين تزريق

شرايط نگهداری:

دارو در مکان خشك و دمای زیر 25 درجه سانتیگراد، و دور از نور و يخ زدگی نگهداری شود. 

بسته‌بندی:  

ويال‌های شيشه‌ای مولتی دز20، 50 و 100 ميلی ليتری همراه با فليپ­كپ.

فرمولاسیون از شرکت فایزر

 آدرس دفتر مرکزی:

تهران،شهرک غرب،بلوار دادمان غربی ،بین ایمان و معراج ، پلاک 137

88590950-9