بستن

جستجو محصولات


دام> پودر استریل تزریقی
دام> سوسپانسیون تزریقی
دام> سوسپانسیون خوراکی


دام

تزریقی

محلول تزریقی

آنتی بیوتیک


جنتامايسين 5%

جنتاجكت

جنتامايسين 5%

گونه هدف: دام

طریقه مصرف: تزریقی

شکل دارویی: محلول تزریقی


ویژگی ها:

  • ويال‌های 20، 50 و 100 ميلی ليتری قهوه ای همراه با فليپ­كپ.
  • هر ميلی ليتر از دارو حاوی 50 ميلی گرم جنتامايسين به­ صورت ملح سولفات می باشد.

 


تركيب:

هر ميلی ليتر از دارو حاوی 50 ميلی گرم جنتامايسين به ­صورت ملح سولفات مي‌باشد.

فارماكولوژی:  

جنتـامايسين آنتی ­بيوتيكی است از خانواده ­ی­ آمينـوگليكوزيدها كه از تخمير ميكرومونوسپورا پورپورا  بدست می آيد. ملح سولفاته اين آنتی­ بيوتيك يك اسيد ضعيف و حلال در آب می باشد.

پس از تزريق به سرعت جذب شده و در گردش خون و بافت‌ها به ­مدت 12 تا 24 ساعت باقی می ماند.

75%  تا 100% اين دارو در گاو و گوساله، اسب و گوسفند در مدت 8 تا 24 ساعت اوليه بدون تغيير از ادرار دفع می گردد.

جنتامايسين اثر باكتری وسايدی خود را با جلوگيری از سنتز پروتئين در باكتری های حساس به اين آنتی ­بيوتيك اعمال می نمايد .

اين آنتی ­بيوتيك با انتقال فعال وابسته به اكسيژن به داخل سلول انتقال می يابد و از يك طرف به­ صورت غير قابل برگشت با جز S30 ريبوزوم اتصال يافته و تشكيل تركيبات  Formylmethionine , Mrna و tRNA را مهار كرده و باعث عدم ترجمه درست tRNA و در نتیجه عدم تشكيل پروتئين مناسب می گردد و از طرف ديگر با جلوگيری از سنتز پروتئين، همانند‌سازی DNA اوليه را در ميكروارگانيسم مختل می نمايد و اثر باكتری وسايدی خود را به اين شكل آشكار مي‌سازد.

موارد مصرف:

جنتامايسين در درمان بيماری های ناشی از ميكرو ارگانيسم‌های هوازی گرم مثبت و گرم منفی و بعضی از مايكوباكتری ها، مايكوپلاسما و اسپيروكت‌های حساس به جنتامايسين به ­كار می رود.

به­ خصوص در درمان بيماری های عفونی شديد ناشی از اشريشياكلی، استافيلوكوكوس اورئوس، باسيل پيوسيانوس، انتروباكتر ائروژنز، گونه‌های كلبسيلا، نيسريا، سالمونلا، پاستورلا مولتوسيدا و سراتيا مارسسنس در اسب، گاو، گوساله، گوسفند، بز و بره تجويز مي‌گردد.

مقدار و طريقه مصرف:  

به­ صورت عضلانی، زیرجلدی و يا وريدی آهسته و به ميزان يك ميلی ليتر برای 10 تا 20 كيلوگرم وزن بدن معادل با 2/5  تا 5 ميلی گرم به ازای هر كيلوگرم وزن بدن روز اول هر 12 ساعت یک­بار و در روزهای بعد هر 24 ساعت یک­بار تا 5-3 روز متوالی قابل تزریق می باشد.

موارد منع مصرف:

در مواردی كه حساسيت به آمینوگلیکوزیدها گزارش شده باشد و نيز در عفونت‌های ناشی از ميكروارگانيسم‌های بی­ هوازی تجويز اين دارو توصيه نمی گردد.

در دام‌هايی با نارسايی كليه، كبد و دام‌های آبستن توصيه نمی گردد.

 عوارض جانبی:

در تجويز دزهای خيلی بالا از اين دارو عوارضی چون اتوتوكسيسيتی، نفروتوكسيسيتی و فلج عصبی – عضلانی مشاهده می گردد.

احتياط:  

تجويز همزمان دو آمينوگليكوزيد احتمال ايجاد اتوتوكسيسيتی، نفروتوكسيسيتی و يا فلج عصبی- عضلانی را افزايش می دهد.

 تجويز وريدی كلسيم باعث كاهش ايجاد نفروتوكسيسيتی ناشی از دزهای خيلی بالای اين دارو در دام می گردد.

دوره پرهيز از مصرف:

گوشت:  تا 7 روز پس از آخرين تزریق

شير:  تا 3 روز پس از آخرين تزریق

شرايط نگهداری:

 دارو در مکان خشك و دمای 15 تا 25 درجه سانتيگراد، دور از نور و يخ زدگی نگهداری شود.

بسته‌بندی:

ويال‌های 20، 50 و 100 ميلی ليتری قهوه ای همراه با فليپ­كپ.آدرس دفتر مرکزی:

تهران،شهرک غرب،بلوار دادمان غربی ،بین ایمان و معراج ، پلاک 137

88590950-9