بستن

جستجو محصولات


دام> پودر استریل تزریقی
دام> سوسپانسیون تزریقی
دام> سوسپانسیون خوراکی


دام

تزریقی

محلول تزریقی

آنتی بیوتیک


 سولفامتوكسازول + تري متوپريم

پانتری جکت

سولفامتوكسازول + تري متوپريم

گونه هدف: دام

طریقه مصرف: تزریقی

شکل دارویی: محلول تزریقی


ویژگی ها:

  • ويال‌هاي مولتی دز 20، 50 و 100 ميلی ليتريی قهوه ای همراه با فليپ­كپ.
  • هر ميلی ليتر از محصول حاوي:
  • سولفامتوكسازول 200 ميلي گرم
  • تري­متوپريم 40 ميلي گرم

 


تركيب:

هر ميلي‌ليتر از محصول حاوی:

سولفامتوكسازول 200 ميلی گرم

تری ­متوپريم 40 ميلی گرم

فارماكولوژی:  

تركيب سولفامتوكسازول و تری ­متوپريم با اثر سينرژيستی به ­صورت باكتريوسايدال عمل نموده و برعفونت‌های باكتريايی ناشی از باكتری های گرم مثبت، گرم منفی مانند استافيلوكوك‌ها، استرپتوكوك‌ها، اشريشياكلی، گونه‌های اكتينومايسس، اكتينو باسيلوس، پلوروپنومونی، گونه‌های كلبسيلا، ‌ليستريا‌ مونوسايتو‌ژنز، سالمونلا، پروتئوس‌ميرابيليس وگونه‌های ‌پاستورلا، انتروباكتر ائروژينوزا، هموفيلوس آنفلوآنزا و گونه‌هايی كورينه باكتريوم مؤثر مي‌باشد.

موارد مصرف:

در درمان بيماری های عفونی ناشی از ميكرو ارگانيسم‌های حساس به تری­ متوپريم و يا سولفامتوكسازول (عفونت­های سيستم تنفسی و عفونت­های ثانويه باكتريايی متعاقب بيماری های ويروسی) و گنديدگی سم، التهاب پستانی، آرتريت و فلگمون در اسب، گاو، سگ و گربه تجويز مي‌گردد.

ميزان و نحوه مصرف:

تزريق اين دارو بصورت داخل عضلانی و يا وريدی آهسته توصيه مي‌گردد.

تزريق وريديی آهسته اصولاً در اسب و كره اسب انجام می شود.

1 ميلی ليتر از دارو به ­ازای 10 تا 15 كيلوگرم وزن بدن يك­بار در روز به ­مدت 5 روز (در صورت نياز طبق نظر دامپزشك)

موارد منع مصرف:

در موارد زير تجويز دارو توصيه نمي‌گردد:

اختلالات كبديی يا كليوی

اسيداوريا

حساسيت به سولفوناميدها

تداخل دارويی:

تجويز همزمان اين تركيب دارويی با پارا آمينوبنزوئيك اسيد و استرهای آن با پروكائين، تتراكائين مجاز نمي‌باشد.

همينطور اين دارو نبايد همزمان با هگزا متيلن تترامين (متنامين) تجويز گردد.

عوارض جانبی:

احتمال التهاب گذرا در محل تزريق وجود دارد (كه به اين علت تزريق زيرجلدی مجاز نمي‌باشد)

 احتمال ايجاد كمبود فوليك اسيد، كريستال اوری و يا ديسكرازی خونی وجود داردكه اصولاً در مواقع افزايش دوره درمان اتفاق مي‌افتد.

احتياط:  

تزريق زيرجلدی دارو به ­علت ايجاد التهاب در محل تزريق توصيه نمي‌گردد.

در صورت وجود حساسيت دام به سولفوناميدها، تجويز دارو نبايد صورت پذيرد.

زمان پرهيز از مصرف:

گوشت: تا 8 روز پس از آخرین تزریق

 شير: تا 4 روز پس از آخرین تزریق

شرايط نگهداری:

دارو در مكان خشك و دمای 15 تا 25 درجه سانتيگراد، دور از نور و يخ زدگي نگهدرای شود.

مدت مصرف:

2 سال پس از تاريخ توليد

بسته‌بندی:

ويال‌های مولتی دز 20، 50 و 100 ميلی ليتری قهوه ای همراه با فليپ­كپ.آدرس دفتر مرکزی:

تهران،شهرک غرب،بلوار دادمان غربی ،بین ایمان و معراج ، پلاک 137

88590950-9