بستن

جستجو محصولات


دام> پودر استریل تزریقی
دام> سوسپانسیون تزریقی
دام> سوسپانسیون خوراکی


جنتامايسين 4% + آموكسي سيلين 15%

تصویر مقالات
مقالات

آخرین اخبار

جنتامايسين 4% + آموكسي سيلين 15%


جنتامايسين 4% + آموكسي سيلين 15%
این دارو در يك نگاه:

  •   آنتي بيوتيك تركيبي با اثر سينرژيسم و باكتريوسيدي وسيع الطيف
  •   پايداري بالاي سوسپانسيون تزريقي و قابليت انتشار فوق العاده
  •  عدم ايجاد واكنش هاي پوستي در محل تزريق
  • دارويي با اثر طولاني مدت با تجويز روزانه دارو
  • دو آنتي بيوتيك در قالب يك دارو با دو اثر همزمان ضد ميكروبي طولاني اثر و باكتريوسيدي
  •  یک انتخاب مناسب در درمان عفونت های تنفسی و گوارش مانند ذات الریه ، کولی باسیلوز، اسهال، آنتریت باکتریایی و ورم پستان

دسته دارويي : آنتي بيوتيك
 تركيب دارو :

هر ميلي ليتر از سوسپانسيون حاوي 150 میلی گرم آموكسي سيلين (تري هيدرات) و 40 میلی گرم جنتامايسين (سولفات)  می باشد.

فارماکولوژی :

اين آنتي بيوتيك به شکل سوسپانسیون تزریقی تركيبي از خانواده دارويي بتالاكتام و آمينو گليكوزيد با اثرات سینرژیسم و باکتریوسایدی وسیع الطیف است. آموكسي سيلين يك آنتي بيوتيك بتالاكتام، موثر بر عليه باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي است كه با جلوگيري از سنتز ديوارة سلولي باكتريها باعث اثر باكتريوسايدي مي گردد و جنتامايسين  يك آمينوگليكوزيد، با عملكرد وسيع و سريع می باشد که با ممانعت از سنتز پروتئينها در ريبوزوم باكتريها اثر باكتريوسايدي خود را ظاهر مي سازد. در اثر تركيب اين آنتي بيوتيك با آموكسي سيلين، نفوذ پذيري جنتامايسين تسهيل مي گردد بطوريكه با دزهاي پائين تر نیز عملكرد مناسبی از دارو ظاهر مي گردد. با توجه به ملح آموكسي سيلين بصورت تري هيدرات و بكارگيري حلال روغني در اين فرمول، آموكسي سيلين بصورت طولاني اثر ظاهر شده و دیگر نياز به تجويز هر 8 ساعته  آن نمی باشد و فقط هر 24 ساعت یکبار مي توان  دز درماني را تكرار نمود.

موارد مصرف :

در پنوموني، اسهال، التهاب ميكروبي روده، آبسه هاي پوستي، عفونت دستگاه ادراري تناسلي، عفونت اندامهاي تحتاني و هرگونه بيماري عفوني ناشي از ميكرو ارگانيسم هاي حساس به آموكسي سيلين و جنتامايسين در دام بزرگ دارای کاربرد می باشد . 
ميزان و روش مصرف :

تزريق به روش داخل عضلاني ، روزانه 1 ميلي ليتر  به ازاي هر 10 كيلوگرم وزن بدن به مدت سه روز.  

گاو: روزانه 30 تا 40 میلی لیتر                 گوساله شير خوار: روزانه 10 تا 15 ميلي ليتر      

 اسب بالغ : روزانه 30 تا 50 ميلي ليتر         كره اسب: روزانه 10 تا 15 میلي ليتر           

  گوسفند و بز: روزانه 5 تا 10 میلي ليتر       بزغاله و بره: روزانه 1 تا 5 میلي ليتر                      
در هنگام نياز به دزهاي بالا ، بهتر است تزريق در دو محل صورت پذيرد.

احتياط :

ويال دارو را قبل از مصرف به خوبي تكان دهيد. در صورت ساكن ماندن محصول پس از مدتي، سوسپانسيون به شكل دو فاز در می آید كه به راحتي پس از تكان دادن به حالت اوليه باز گشته و قابل تزریق می باشد. در مناطق گرمسیر توصیه می شود دارو را در مكاني خنك ( با دمای بین 8 تا 15 درجه سانتیگراد) نگهداري نمائيد.

موارد منع مصرف :

  بنابر قانون كلي فارماكولوژي مصرف همزمان اين دارو با دارو هاي باكتريواستات توصيه نمي گردد.  در موارديكه حساسيت به يكي از داروهاي اين تركيب يا هر دوي آنها وجود دارد مصرف آن توصيه نمي گردد. و در صورت بروز حساسيت هاي شديد از درمان حمايتي استفاده گردد.  به حیواناتی با نارسایی شدید کبدی و یا کلیوی تجویز نکنید.
دور از دسترس و دید اطفال نگهداری شود.
تداخل دارويي :

تداخل دارويي براي اين دارو گزارش نشده است

زمان پرهیز از مصرف : گوشت : 30 روز

شير : 2 روز

 شرایط نگهداری : در مکان خشک ،  در دمای 8 تا 15 درجه سانتیگراد ، دور از نور مستقيم آفتاب ويخ زدگي نگهداری گردد  بسته بندی : اين دارو در ويالهاي 50 و 100 ميلي ليتري با فليپ آف كپ عرضه مي گردد.

ساختمان شيميايي دارو:
جنتامايسين مايعي بي رنگ و بي بو مي باشد. فرمول شيميايي آن C21H43N5O7 است.
ساختمان شيميايي جنتامايسين در زير نشان داده شده است.

 آموكسي سيلين ماده اي جامد و سفيد رنگ و داراي فرمول C16H19N3O5S  مي باشد. ساختمان شيميايي مولكول آموكسي سيلين در زير نشان داده شده است.

 

فارماكولوژي جنتامايسين + آموكسي سيلين:
مكانيسم اثر جنتامايسين:
جنتامايسين آنتي بيوتيكي از خانواده آمينوگليكوزيد ها مي باشد. كه از تخمير ميكرومونوسپورا پورپورا بدست مي آيد. همه ي  آمينوگليكوزيدها با اتصال بـه ريبوزوم مـــانع سنتز پروتئين در بـاكتري مي شوند. در نتيجه اثرباكتريوسايدي دارند. نفوذ اين داروها به درون پوشش سلول هاي باكتريايي وابسته به اكسيژن مي باشد و به همين دليل برروي باکتری های بي هوازيهاي مطلق اثر كمي دارند. مهار كننده هاي سنتز دیواره ی سلولي مانند پني سيلين ها از جمله آموكسي سيلين انتقال آمينوگليكوزيدها را افزايش مي دهند. ملح سولفات  اين آنتي بيوتيك يك اسيد ضعيف و حلال در آب مي باشد كه پس از تزريق به سرعت جذب شده و 30 تا 60 دقيقه بعد به بالاترين غلظت سرمي مي رسد و بمدت 6 تا 8 ساعت در سرم قابل اندازه گيــري است. جنتا مايسين در گردش خون و بافت ها به مدت 12 تا 24 ساعت باقي مي ماند. 75% تا 100% دارو در گاو، گوساله، اسب و گوسفند ظرف مدت 8 تا 24 ساعت اوليـه بدون تغيير از ادرار دفع مي گــردد. جنتامايسين اثر باكتريوسايد خود را با جلوگيــري از سنتز پروتئين در باكتري هــاي حساس بـه اين آنتي بيوتيك اعمـال مي نمايد. اين آنتي بيوتيك با انتقال فعال وابسته به اكسيژن بــه داخل سلول انتقال مي يابد و از يك طرف به صورت غيرقابل برگشت با جزء S30 ريبوزوم اتصال يافته و تشكيل تركيبات، tRNA,Formylmethionine, mRNA را مهار كرده و باعث عدم ترجمه درست tRNA و نتيجتاً عدم تشكيل پروتئين مناسب مي گردد و از طرف ديگر پروتئين سازي DNA ي اوليه را در ميكروارگانيسم مختل مي نمايد و اثر باكتريوسايد خودرا به اين شكل آشكار مي سازد.
مكانيسم اثرآموكسي سيلين:
آموكسي سيلين دارويي از خانواده ي پني سيلين ها و دستــه ي بتالاكتام ها مي باشد. اين دارو يكي از پــر مصرف تــرين و مهمترين آنتي بيوتيك ها مي باشد. آموكسي سيلين با اتصال به پروتئين متصل شونده بــه پني سيلين (PBP) بـاعث مهــار ترانس پپتيدازها مي شود و موجب ممانعت از ساخت پپتيدوگليكان هاي ديواره ي سلولي باكتري و در نتيجه، تخريب ديـواره سلولي باكتريايي مي شود. آموكسي سيلين به بتالاكتاماز حساس است. بنابراين باكتري هـاي توليد كننده بتالاكتاماز در برابـر آن مقاومند. آموكسي سيلين به آساني در اكثر بافت ها و مايعات بدن، به غير از مغز و مايع نخاعي (به جز در مواقع التهاب مننژ) منتشر مي شود. آنتي بيوتيك تركيبي جنتامايسين + آموكسي سيلين از خانواده ي دارويي بتالاكتام ها و آمينوگليكوزيد اثر سینرژیسم و باكتريوسايدي دارد. در اثر تركيب اين آنتي بيوتيك ها، آموكسي سيلين نفوذ پذيري جنتامايسين را تسهيل مي كند بطوريكه با دزهاي پايين تر نیز عملكرد مناسبی از دارو ظاهر مي گردد. با توجه به ملح آموكسي سيلين بصورت تري هيدرات و بكار گيري حلال روغني، آموكسي سيلين بصورت طولاني اثر عمل مي كند.

طیف اثر دو آنتی بیوتیک جنتامایسین و آموکسی سیلین:
جنتامايسين موثربر ميكروارگانيسم هاي هوازي گرم مثبت و گرم منفي و بعضي از مايكوباكتريها، مايكوپلاسما و اسپيروكت هاي حساس به جنتامايسين مي باشد. همچنين بر عليه اشريشيا كلي، استافيلوكوكوس اورئوس، باسيل پيوسيانوس، انتروباكتر ائروژنز، گونه هاي كلبسيلا، نيسريا، سالمونلا، پاستورلا مولتوسيدا و سراتيا مارسسنس موثر است. آموكسي سيلين موثر بر باكتري هاي گرم مثبت هوازي از جمله گونه هاي استافيلوكوك، استرپتوكوك و باكتري هاي گرم منفي هوازي از جمله كلستريديوم تتاني، كلستريديوم ولچي، نيسرياگونه ره آ، نيسريا مننژيتيس، باسيلوس آنتراسيس، ليستريا مونوسايتوژنز، هليكوباكترپيلوري و گونه هاي كلبسيلا مي باشد. لازم به ذکر است آموكسي سيلين تاثير كمتري بر روي موارد زير دارد: انتروكوك ها، اشريشيا كلي، پروتئوس ميرابيليس، سالمولاتيفي، شيگلا سونئي ، ويبريوكلره آ. جدول شماره یک باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي كه تحت تاثير آموكسي سيلين قرار مي گيرند را نشان مي دهد.

Gram-Positive Bacteria

Gram-Negative Bacteria

Enterococcus faecalis
Staphylococcus
spp.
Streptococcus pneumoniae
Alpha and β-hemolytic streptococci.

Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Neisseria gonorrhoeae
Proteus mirabilis
Helicobacter pylori

جدول شماره 1: باکتری های حساس به آموکسی سیلین

تركيب اين دو آنتي بيوتيك طيف وسيعي از ميكرو ارگانيسم ها را شامل مي شود و اثر باكتريوسيدي را تشديد مي كند. بنابراين مصرف تركيب دو آنتي بيوتيك، تاثيري به مراتب بيشتر از اثر هر يك بطور جداگانه بر  روي گونه هاي مختلف باكتريايي دارد.
فارما كوكينتيك جنتامايسين +آموكسي سيلين:
جنتا مايسين پس از تزريق عضلاني در طي 30 تا 60 دقيقه به اوج غلظت سرمي مي رسد و از طريق تزريق وريدي در همان لحظه و با اتمام تزريق به اوج غلظت سرمي مي رسد. نيمه عمر حذف سرمي آن حدود 2 ساعت در بيماران با عفونت نرمال كليوي مي باشد. پس از تجويز اوليه جنتا مايسين 30 تا 100 درصد از دارو در بيماران با عملكرد كليوي طبيعي در عرض 24 ساعت قابل بازيابي از ادرار مي باشد. ميانگين نيمه عمر سرمي جنتامايسين پس از تجويز عضلاني 2 ساعت مي باشد. جنتا مايسين بصورت فرم فعال و تغير نيافته از طريق كليه به روش فيلتراسيون گلومرولي دفع مي شود. آموكسي سيلين از طريق باند شدن با 17 تا 20 درصد از پروتئين هاي پلاسما سريعاً در ارگانهاي بدن پخش مي شود ودر عضلات، كبد، كليه ها و روده ها به غلظت حداكثر مي رسد. ميزان نفوذ دارو در مايع مغزي نخاعي ناچيز است. آموكسي سيلين به ميزان بسيار جزئي متابوليزه مي شود و اصلي ترين راه دفع آن از طريق ادرار است.
مروری بر منابع و مطالعات: 
در این مقاله، مطالعات انجام شده در سه بخش فارماکوکینتیک، اثرات باکتریوسیدی و درمانی دو آنتی بیوتیک مذکور بطور مجزا و در ترکیب با هم بررسی می گردد. 
الف_ تحقيقات و مطالعات بسياري بر روي ميكروبيولوژي و اثرات باكتريوسيدي، اين دو آنتي بيوتيك به تنهايي يا در تركيب باهم انجام شد. كه در زير به تعدادي از آنها اشاره مي كنيم:
1-    فعــاليت  باكتريوسيدي In vitro  در آموكسي سيلين، جنتا مـايسين، ريفــا مپي سين، سيپـروفلــوكســاسين و تري متوپريم + سولفامتوكسازول به تنهايي و يا در تركيب بر عليه 7 سويه از Listeria monocytogenes با استفاده از روش Killing Curve مورد بررسي قرار گرفت. در بين تركيب هاي آنتي بيوتيكي، تركيب  آموكسي سيلين + جنتا مايسين سريعترين اثر باكتريوسايدي را از خود نشان داد و در مقابل سولفامتوكسازول+تري متوپريم اثر باكتريوسايــدي خود را در عرض 24-6 سـاعت گزارش گردید. همچنين تركيب سولفامتوكسازول + تري متوپريم به همراه آموكسي سيلين، سيپرو فلكوساسين يـا ريفامپي سين هيچ اثر آنتاگونيستي نداشت اما اين تركيب ها فعاليت باكتريوسیدال بيشتري نسبت به سولفامتوكسازول +تري متوپريم نشان ندادند. در مقابل تركيب آموكسي سيلين با ريفامپي سين اثر آنتا گونيستي كم، آموكسي سيلين با سيپرو فلوكساسين و نیز سيپرو فلوكساسين با ريفا مپي سين اثر آنتاگونيستي در 6 ساعت اول نشان  دادند. بنابراين در این مطالعه بيشترين اثر باكتريوسيدي در تركيب دو آنتي بيوتيك آموكسي سيلين + جنتا مايسين گزارش گردید( Boisivon et al., 1990).


2-در مطالعه ای دیگر ارزيابي آزمايشگاهي و كلينيكال بر روي جنتامايسين سولفات بعنوان يك آنتي بيوتيك جديد كه توسط گونه اي از جنس ميكرو مونوسپورا توليد مي شود، انجام گرفته است. اين آنتي بيوتيك وسيع الطيف مي باشد و بر عليه میکرو ارگانيسم هاي مختلف از جمله: سودوموناس، پروتئوس و استافيلوكوك ها كاربرد دارد. تجويز داخل عضلاني جنتامايسين موجب ايجاد غلظت ضد ميكروبي دارو در سرم و ادرار مي شود. دارو تقريبا" بطور كامل به صورت فرم فعال از طريق كليه ( فيلتراسيون گلومرولي) و بدون باز جذب دفع مي شود) Rodolfo et al.,1964).
ب- تحقيقات و مطالعات بسياري در زمينه فارماكوكينتيك، آموكسي سيلين، جنتامايسين و تركيب هر دو دارو انجام شده كه به تعدادي از آنها اشاره مي كنيم:
1-در يك بررسي، فارماكوكينتيك جنتامايسين در توزيع پلاسما و كليرانس كليوي مورد مطالعه قرار گرفت. كليرانس كليوي و حجم توزيع جنتامايسين با استفاده از روش Continuous Infusion در 18 بيمار با درجات مختلف از عملكرد كليوي مورد سنجش قرار گرفت. 20 تا 30 درصد جنتامايسين در سرم با پروتيئن ها باند مي شوند و اين شباهت بسياري با آنتي بيوتيك هايي كه از توبول هاي كليه ترشح مي شوند دارد. ميانگين حجم ظاهري توزيع جنتامايسين 24 درصد وزن بدن مي باشد و قابل مقايسه با اينولين است. تركيب جنتامايسين، اينولين و مواد راديواكتيو با استفاده از تكنيك تزريق تك دز به 20 بيمار تجويز شد. كليرانس اين تركيبات از پلاسما كمي بيشتر از كليرانس كليوي آنها بود. نيمه عمر پلاسمايي اين تركيبات همبستگي خوبي دارد بجز در موارد مشكل كليوي شديدكه نيمه عمر جنتامايسين  بطور غير عادي بعلت حجم توزيع بالا طولاني تر است( Gyselynck and Forrey, 1971).


2-    در مطالعه اي فارماكوكينتيك آموكسي سيلين در انسان، جهت جلوگيري از اندوكارديت در مدل حيواني Rat شبيــه سازي شد. اختلاف ميــان نيمه عمر آنتي بيوتيك ها در حيوانات و انسان ها، مانعي جهت تعميم نتايج كسب شده در حيوان به انسان ميباشد. جهت غلبه بر اين معضل و محدوديت، فارماكوكينتيك آمـوكسي سيلين در انســان را در موش بوسيله ي دوز خوراكي g3 (دوزي كه اغلب جهت پروفيلاكسي اندوكارديت استفاده مي شود) با استفاده از تحويل دارو با سيستم پمپ كامپيوتريزه شبيه سازي كردند. رت ها با دو سويه از استرپتوكوكوس هاي مقاوم به آنتي بيوتيك گروه Viridans مبتلا شدند. در این مطالعه آنتي بيوتيك ها بوسيله دو روش، یکی از طريق پمپ (جهت شبيه سازي خصوصيات كينتيكي كامل در طي دوره پروفيلاكسی در انسان) و دومی با يك بولوس IV (جهت بررسي و شبيه سازي پيك آموكسي سيلين lit/mg18 در سرم انسان) تجویز شدند. در این مطالعه از یافته های مذکور نتیجه گیری کردند که شبيه سازي مدل فارماكوكينيتيك آموكسي سيلين سرم خون انسان در موش يا همان روش پروفيلاكسی ، كاراتر از روش محدود بولوس IV ميباشد. نتايج قبلي هم نشانگر اين بوده اند كه مدت زماني كه آموكسي سيلين در خون قابل ردیابی است (AUC) يك پارامتر مهم در پيشگيري از اندوكارديت خواهد بود.


3- در مطالعه ای مقادیر پلاسمایی جنتامایسین در اسب های سالم و بالغ طی 24 ساعت در پی تجویز IV  و IA (داخل مفصلی) و هر دو همزمان با هم مورد سنجش قرار گرفت. همچنین جنتامایسین در یک فرمولاسیون بافره شده با سدیم بی کربنات هم به دو روش IV  و IA (داخل مفصلی) و همزمان استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که پیک غلظت پلاسمایی جنتامایسین بعد از تجویز IV بیشتر از IA  و همچنین در مورد جنتامایسین بیشتر از جنتامایسین بافره بوده و غلظت های پلاسمایی بالاتر از مقدار درمانی جنتامایسین، بعد از روش IA درجنتامایسین بافره و غیر بافره ایجاد نشد. لذا در این مطالعه گزارش گردید که پیک غلظت داخل مفصلی در روش IA  در مورد جنتامایسین غیر بافره بیشتر از IV و کمتر از IV+IA بوده است( Lloyd KC et al., 1988).


4- در مطالعه ای دیگر پایداری جنتامایسین در اندولنف و پری لنف رت بعد از تزریق مقدار یکسانی از دارو در طی دو روز مورد بررسی قرار گرفت. پایداری جنتامایسین در مایع گوش داخلی در رت به مدت 15 روز بعد از 2 روز تزریق 10 میکروگرم در دقیقه جنتامایسین مورد مطالعه قرار گرفت. در اندولنف غلظت جنتامایسین در حدود 1 میکروگرم در دقیقه تا 15 روز پایدار بود. کلیرانس جنتامایسین در پری لنف بعد از تجویز در این دوره کوتاه آهسته تر بود. بنابراین این مطالعه نشان داد که بافت های گوش داخلی می توانند با آمینوگلیکوزیدها باند شده و آن را به آرامی به مایعات اطراف آزاد کنند( Tran Ba Huy et al., 1983). 


5-در یک مطالعه ارتباط بین سطح اکتسابی مقاومت به جنتامایسین و سینرژیسم آن با آموکسی سیلین در Entrococcus feacalis مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه اثر مقاومت به جنتامایسین در ترکیب با آنتی بیوتیک های موثر بر دیواره سلولی (آموکسی سیلین) بررسی شد. نتایج حاصله  نشان داد که مقاومت ایجاد شده با سطح متوسطی از جنتامایسین با کاهش اثر مفید آن در ترکیب جنتامایسین+آموکسی سیلین در موجود زنده(  in vivo) ارتباطی ندارد و در محیط in vitro غلظت های بالاتری از جنتامایسین برای بروز اثر سینرژیسم لازم می باشد (Aslangul et al.,2005). 
ج- تحقيقاتي در زمينه اثرات درماني و سينرژيسم، آموكسي سيلين و جنتامايسين انجام شده كه در زير به آنها اشاره مي گردد:
1-    در یک مطالعه اثرسينرژيسمي تركيب آموكسي سيلين و جنتامايسين (تركيب آنتي بيوتيكي از خانواده بتالاكتام و آمينوگليكوزيد) بر عليه استرپتوكوك های مقاوم به پني سيلين ها در مدل حيواني موش مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه جهت بررسی برهم كنش آموكسي سيلين و جنتامايسين از روش های  tim-kill و checkerboard بصورت in vitro استفاده گردید. نتيجه اين آزمايشا نشان داد كه تركيب جنتامايسين +آموكسي سيلين اثرات درماني بهتري نسبت به پني سيلين ها به علت مقاومت بالا نسبت به پني سيلين در سويه هاي استرپتوكوكوس پنومونيا دارد (Darras et al., 1996).

2-    در مطالعه ای دیگر اثرات درماني جنتامايسين+آموكسي سيلين در درمان گوساله هاي مبتلا به اسهال بوسيله E.coli مورد بررسی قرار گرفت. اين آزمايش برروي 30 گوساله نژاد استراليايي انجام شد. بيماري با اسهال زرد رنگ و آبكي در 8 گوساله شروع شد و در عرض 24 ساعت يك گوساله تلف شد و 7 گوساله باقی مانده اسهال داشتند و تمایلی به صرف شير نداشتند. همچنين 2 گوساله علائمي از دهيدراسيون، پوست خشن و بي حالي نشان دادند. آزمايشات مختلفي برروي گوساله تلف شده انجام شد و اشريشيا كلي از كبد و روده كوچك آن جدا گردید. نتیجه آنتي بيوگرام آنها بصورت Coli +++/Cmp-poly-Ty+/Amox++/Get +++/Neom +/strep+ بود. در نتيجه مشاهده اين علائم درمان با اين داروي تركيبي طبق جدول شماره  ..شروع شد. 24 ساعت بعد از شروع درمان، مدفوع حيوانات نرمال شد و قوام طبيعي خود را بدست آورد و بعداز 48 ساعت گوساله ها شروع به شير خوردن كردند. از 20 گوساله تحت درمان فقط 3 گوساله اسهال داشتند كه در آنها نيز بتدريج و پس از 4 روز مدفوع نرمال شد. بنابراين با تجويز 3 تا 4 روز دارو گوساله هاي مبتلا به اسهال ناشی از  E.coli درمان شدند. بنابراين استفاده از  جنتامايسين + آموكسي سيلين به عنوان يك داروي موثر در انتريت هاي ناشي از E.cole بخصوص در گوساله هاي جوان توصيه ميشود.

5 ml Gentamox ,3 Conecutive day

 

 

20

 

Animals

Tereated

150-200mg  colymycin , 5 consecutive days

 

10

Control

animals

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره.2: حیوانات گروه کنترل و درمان
3-    بررسي اثرات درماني جنتامايسين +آموكسي سيلين در مقايسه با داروهاي مشابه تايلوزين، تري متوپريم و سولفاميدها در گوساله هاي پنومونيك، اين تحقيق برروي 110 گوساله نر شيرخوار انجام شد علائم بيماري شامل: سرفه، ريزش اشك، تنفس شكمي، عدم دريافت شير، بي حالي و پوست خشن بود. درجه حرارت مقعدي 40 درجه ساتيگراد بود و احتمال درگيري ويروسي وجود داشت. بعداز 24 ساعت از شروع بيماري يك گوساله تلف شد و در كالبد گشايي آن پتشي در پريكارد، كبد، ريه، مشاهده شد.كشت از بافت ريه انجام شد و نتايج آنتي بيوگرام براي پارا آنفلونزاي تيپ 3 و مانهیمیا هموليتيكا بصورت ذیل حاصل شد:
4-    Ty+++/Ts ++/Neo-/Gen+++/Amox +++/strept/Ery ++/ spl++

درمان گوساله ها در این مطالعه طبق جدول شماره 3 انجام گرفت.

5 ml Gentamox,IM,3 day

 

 

 

32

 

 

 

Animals treated

 

 

400 mg of erythromycin in the milk daily for 5 days.

6 ml (100mg of tylosin 125 mg of sulphametoxazol and 25 g of trimethoprim per ml) per day for 3 consecutive days.

 

 

 

10

 

 

Control animals

400 mg of erythromycin in their milk for 5 days

                                                                                                             جدول شماره 3: گروه های دامی تحت مطالعه
از 32 گوساله درمان شده 2 گوساله در عرض 24 ساعت تلف شدند. در30 گوساله باقيمانده پس از درمان سرفه برطرف شده و دماي ركتال پايين آمد و اشتها دوباره برگشت  بنابراين درمان با جنتامايسين +آموكسي سيلين در طي ده روز در گوساله ي مبتلا به پنوموني موثر مي باشد.
5-    بررسي اثرات درماني داروي جنتامايسين +آموكسي سيلين بر روي بز: دراين مطالعه 15 بز نر و ماده علائمي از جمله اسهال آبكي و وجود لخته در شير، عدم دريافت شير و حالت ضعف و گوشه گيري نشان دادند. همه ي دام ها تب بين 39 الي 41 درجه سانتيگراد داشتند و در بعضي موارد وجود خون در اسهال مشاهده شدو يكي از دام ها بطور ناگهاني تلف شد. درمان با جنتامايسين +آموكسي سيلين برروي دام ها انجام شد که در جدول شماره 4 گروه درمان و کنترل مشخص گردیده است.

 
  جدول شماره.4: گروه درمان و كنترل 
گروه درمان از سومين روز درمان، علائم بهبودي نشان داد و تنها يك دام نياز به يك روز تزريق بيشتر داشت. اين مطالعه نشان  مي دهد كه داروي جنتامايسين +آموكسي سيلين در درمان انتريت با عامل E.coli در بز همانند گوساله موثر مي باشد.


بحث و نتیجه گیری:
تحقيقات انجام شده بر روي ساير دام ها اثرات درماني اين آنتي بيوتيك تركيبي (جنتامايسين +آموكسي سيلين) را در درمان و بهبود سالمونلوزيس در بز، انتريت و اسهال خوني در گوسفند، پنوموني در كره اسب، كلي باسيلوزيس، ورم پستان، متريت و عفونت تنفسي در خوك را نیز نشان مي دهد. براساس توضیحات ذکر شده و بر اساس مستندات و  مطالعات انجام گرفته بر روی تاثير بسيار مناسب این آنتي بيوتيك ترکیبی بر روی بیماری های عفونی باکتریائی و به خصوص با اثر سينرژيستيكي فوق العاده آنها، شركت تحقيقاتي و داروسازي عرفان دارو را بر آن داشت كه از چند سال گذشته در جهت دستیابی به تکنولوژی توليد اين دارو مطالعات خود را شروع و به مرور کامل نموده و نهایتا اقدام به تولید این دارو به شکل سوسپانسیون تزریقی نماید. که در حال حاضر به طور گسترده و با قیمت مناسب نسبت به انواع مشابه خارجی به عنوان یک محصول استراتژیک در دسترس عموم دامداران محترم کشور می باشد تا بدینوسیله یکبار دیگر کما فی سابق توانسته باشد حمایت خود را از دامداران و مصرف کنندگان عزیز  اعلام نماید . بدیهی است شرکت تحقیقاتی و دارو سازی عرفان دارو در جهت نوآوری های داروئی و ارتقا و بهبود مستمر محصولات خود همواره از هرگونه پیشنهاد و نقطه نظر متخصصین و کلینستین های محترم، صاحب نظران، دامپزشکان و مصرف کنندگان گرامی استقبال می نماید
                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 


آدرس دفتر مرکزی:

تهران،شهرک غرب،بلوار دادمان غربی ،بین ایمان و معراج ، پلاک 137

88590950-9